Loading... (0%)

Tere tulemast Lihula valda!

Sügis Lihulas 2014

LIHULA VALD

Pindala
367,31 km2
Elanike arv
2351 (1.01.2015)
Külasid 40
Kasari algkool
Metsküla algkool

 

KESKUS

Lihula linn, elanike arv 1237 (1.01.2015)
Lihula gümnaasium
Lihula muusika- ja kunstkool
Lihula lasteaed
Lihula linn on Lõuna-Läänemaa keskus, mis asub suurematest linnadest linnulennu kaugusel:
 • Tallinn 111 km
 • Pärnu 59 km
 • Haapsalu 56 km
 • Kuressaare 107 km

ETTEVÕTLUS

129 FIE-t  ja 256 ettevõtet, neist
 • 4 aktsiaseltsi
 • 126 osaühingut
 • 58 MTÜ-d
 • 68 KÜ-d
(äriregister mai 2015)

 

Suuremad ettevõtted:

 • Lihula Tarbijate Ühistu, kaubandus
 • AS Narma LV, vaipade tootmine
 • AS Lihula Maaparandus, kaeve- ja mullatööd
 • OÜ Kirbla, põllumajandus
 • OÜ Maaharijad, põllumajandus
 • AS Uninaks, ehituskuivsegude tootmine
 • AS Torf, turbatootmine
 • OÜ Lihula Leib, leiva ja saia tootmine
 • OÜ Sereeter. pakendamine

ASUKOHT

Lihula vallas asuvad osaliselt Matsalu rahvuspark ning Lihula ja Tuhu maastikukaitsealad. Looduskaitse- ja hoiu- ja Natura 2000 alad hõlmavad kokku 47% valla territooriumist. Matsalu rahvuspargi keskus asub Lihula vallas Penijõel.
Haritavat maad on ligikaudu 9000 ha ehk 23% valla territooriumist.

Ootame Sind Lihulasse

AJALUGU

 • Esimesed jäljed inimasustusest pärinevad 5000 aasta tagusest ajast.
 • 1211  ilmus Lihula ajalooürikutesse seoses eestlaste võitlusega Saksa-Taani-Rootsi vallutuste vastu.
 • 1220 vallutas Rootsi kuningas Johan Sverkersson Lihula linnuse.
  Lihula alistus sakslastele, kes rajasid Lihulasse oma kivilinnuse. 1234-1251 oli Lihula Saare-Lääne piiskopkonna keskuseks.
 • 1558-1583 hävis Lihula linnus koos linnuse juurde tekkinud asulaga Liivi
 • 1581 vallutasid Lihula rootslased ning 1710 koos kogu Eestiga tsr Peeter I.
 • 1710-1711 laastas Lihulat ja selle ümbrust katk, mille ohvriks langes ligikaudu 90% elanikest.
 • 19 sajandi teisel poolel kujunes Lihula alev taas kohalikuks keskuseks. 20 sajandil said Lihula alev ja ümbruskond kannatada
 • 1941 II maailmasõja lahingutes ning nõukogude võimu terroritegude läbi.
 • 1945 eraldati Lihula alev halduslikult Lihula vallast.
 • 50-60 aastatel kasvas alev kiiresti, olles 1950-1961.a. samanimelise rajooni keskuseks.
 • 1991 nimetati Lihula alev 1993.a. linnaks.
 • 1999  otsustasid Lihula linnavolikogu ja Lihula vallavolikogu ühineda üheks omavalitsusüksuseks – Lihula vallaks.

laanemaa-parnumaa-kaart

Ootame Sind Lihulasse