Loading... (0%)

Liisa Raavel osales Tartu Ülikoolis toimunud vabariiklikul loodusteaduste olümpiaadil

10 oktoober 2016

17.-18. septembril toimus Tartu Ülikooli Chemicumis järjekordne vabariiklik loodusteaduste olümpiaad, kus osalesid kuni 15-aastased noored üle Eesti. Piirkonnavoor toimus juba märtsis, nüüd said kokku maakondade parimad.

Võistluses tuli võimalus panna proovile kõik  teadmised nii bioloogias, füüsikas kui ka keemias. Ülesandeid oli seinast seina.

Lõppvoorus oli  eksperimentaalsete ja teoreetiliste ülesannete lahendamiseks aega  viis tundi. Selle käigus uurisin Kõnnu raba võimalikku saasteprobleemi. Rabaveeproovide elektrijuhtivuse mõõtmiste kaudu tegin kindlaks, kas raba servast leitud jäätmetsisternist oli lekkinud kemikaale, mis rabavee koostist võisid muuta. Rabalaukast leitud traadikerade identifitseerimisel sain teada, milliste metallidega on tegu ning kas nende hulgas leidub ka raskemetalle. Katsetasin sedagi, kas ja millisel määral suudab turvas siduda raskemetallide ioone. Turbasambla tundmine andis õpilastele võimaluse näidata oma oskusi töötamisel mikroskoobiga.

Sain teha katseid ja selle kaudu end  arendada. Igapäevases koolitöös nii palju katseid teha pole võimalik, seekord sai seda aga teha parimates võimalikes tingimustes. See oli põnev kogemus ning andis mulle kindlasti juurde huvitavaid teadmisi. Osalesin lõppvoorus teist korda ja esindasin seal kogu Lääne maakonda.

Olümpiaadiks aitasid valmistuda ja tutvustasid mulle erinevaid katsevahendeid õpetajad Hillar Laos, Peeter Hermik, Tiina Jukk ja Marje Loide.

Vanuse tõttu mul seda võimalust enam ei tule, seega soovitan kõigil teistel, kes looduse vastu huvi tunnevad ja parajalt nutikad on, sellist võimalust kasutada.  Igaüks võib meist pääseda vabariiklikusse vooru.

Liisa Raavel
Foto on illustreeriv.

Erik Mikkus - post author

No other information about this author.