Loading... (0%)

Lihula Gümnaasiumi 2. ja 3. klass käisid Tallinnas õppereisil

27 oktoober 2017

Oktoobri keskel käisid Lihula Gümnaasiumi 2. ja 3. klassi õpilased Tallinnas õppekäigul, kus külastati Eesti Loodusmuuseumi.

Külastasime Eesti Loodusmuuseumi, kus on spetsiaalselt välja töötatud loodushariduslikud tunnid, mis teevad koolitunni läbiviimise muuseumis lihtsaks ja huvitavaks. 3. klass õppis seente mitmekesisuse, seeneniidistike ja seente ning taimede vahelisest kooslusest. “Kui öelda sõna seen, siis ilmub silme ette uhke puravik või kärbseseen – ikka keegi selline, kel on jalg ja kübar. Tegelikult on seente maailm palju mitmekülgsem.“ (Eesti Loodusmuuseum).

2. klassi tunni teemaks olid veetaimed ja –loomad. Selles programmis keskenduti taimede ja loomade kohastumistele eluks vees. Kalad ja saarmad on erinevad, erinevad on ka pilliroog ja vetikad, kuid ometi elavad nad samas keskkonnas. Kuival maal ei saaks keegi neist oma eluga kuigi hästi hakkama. Õpilased said teada, missugused omadused on taimedel ja loomadel, et nad saavad vees elada.

Kooli kokad meile kaasa pannud lihtsa lõunasöögi. Peale söömist sõitsime batuudikeskusesse. Seal oli väga tore ja kõik kinnitasid, et selliseid õppepäevi võiks veel olla.  

Õppereis toimus tänu KIK toetusele.

Tekst ja fotod: Sandra Pikkmets
3.klass
See on Sandra esimene artikkel Tikrile.

Katrin Veek - post author

No other information about this author.