Loading... (0%)

Lihulas stardib puhkpillikevad

17 April 2017

Enne, kui algab koolilõpu eksamiralli, jõuavad oma hooaja kulminatsiooni kohalikud noored muusikud, kes lõpetavad oma sisehooaja kahe ühiskontserdiga ja hakkavad endid ka tasapisi harjutama välitingimustega. Neist esimest kontserti käesolev kirjutis tutvustabki.

Jutud Lihulas tegutsevatest noortest puhkpillimängijatest on juba jõudnud levida märksa kaugemale Kasari sillast, ja orkestrid, kellel on siiapoole asja, otsivad meiega aktiivselt koostööpartnerlust.

29. aprillil kell 18.00 kultuurimajas toimuv kontsert toob Lihulasse ühe Eesti teenekamatest puhkpilliorkestritest, Tallinna Tuletõrjeühingu orkestri.

Kontserdi esimese poole sisustab kohalik orkester, võib vist juba nii öelda, et oma tuntud headuses. Kuid sellel kontserdil juhtub muudki – üheks teoseks vahetavad kollektiivid omavahel dirigente ning esinetakse ka üheskoos. Mängitav repertuaar peaks pakkuma tõepoolest iga kuulaja jaoks midagi.

Sellel, nagu ka järgmistel külaliskontsertidel on võimalik teha annetus muusikakooli ja ühtlasi terves vallas ja Kaitseliidu Lääne malevas esindusfunktsioone täitva orkestri jaoks ksülofoni soetamiseks.

Senine koolis olemasolev pill, mis on kandnud olulist rolli paarikümne külalisdirigendi arvates silmapaistvalt hea löökpillirühma väljaarendamisel, hakkab vaikselt siirduma väljateenitud vanaduspuhkusele ning loovutaks heameelega oma koha nooremale, paremini seadistatavale, ilusamini kõlavamale ja vastupidavamale eksemplarile. Tänud ette sellele kaasa aitamast!

Eesti üks vanimaid tegutsevaid puhkpilliorkestreid

Tallinna Tuletõrjeühingu orkester on asutatud 1884. aastal ja on seega Eesti üks vanimaid tegutsevaid puhkpilliorkestreid. Vähe on Eestis neid organisatsioone, mis on tegutsenud järjepidevalt läbi kolme sajandi. Üks sellistest on 1862. aastal asutatud ja 2017. aastal oma 150. juubelit tähistav Tallinna Tuletõrjeühing, mille juurde on 131 aastat kuulunud ka puhkpilliorkester. Selle ajal jooksul on orkester elanud üle kaks maailmasõda, okupatsioonid ja vabadusvõitlused, ent kõigest hoolimata püsima jäänud. Enamgi veel – 1884. aasta 6. aprillil alustanud 20-liikmeline pasunakoor on praeguseks kasvanud ligi neljakümne liikmeliseks võimsaks orkestriks.

Esimese kontserdi andis orkester juba oma asutamise päeval teistele Tuletõrjeühingu muusikahuvilistele liikmetele, esimene avalik ülesastumine toimus aga kaks kuud hiljem. Alguses musitseeriti peamiselt restoranides, paraadidel ja näitustel. Orkestri esimene dirigent oli kapellmeister Vessely, kelle eesnimi on teadmata ja kes püsis ametis vaid mõne kuu. Järgnevatel aastakümnetel vahetusid dirigendid üsna tihti, kuni 1954. aastal asus sellele postile Helmut Orusaar, kes juhatas orkestrit 22 aastat. Tema järglane Vello Loogna oli ametis veelgi kauem, 27 aastat. Mõlemad mehed pidid tööst loobuma haiguse tõttu. Seejärel sai peadirigendiks Aigar Kostabi ja abidirigentidena töötasid Raimo Reitel ning ka Pille Ehelaid. Kaks hooaega tegi orkestriga kaasa ka Triin Viljus – 2013 aasta hooajal abidirigendina ja 2014 hooajal peadirigendina. Praegu on orkestri dirigentideks Aigar Kostabi, Erle Kont ning Raimo Reitel.

Tasub ära märkida sedagi, et enne, kui sõjajärgses Nõukogude Eestis asutati esimesed kutselised puhkpilliorkestrid – praeguse Kaitseväe orkestri formaalne eelkäija „Tallinn“ ja hiljem sümfooniaorkestriks üle kasvanud „Pärnu“, oli kooride saatmine laulupidudel ja laulupeo rongkäigu lahtivedamine just Tallinna Tuletõrjeühingu orkestri aprillilõpu külaliskollektiivi õlgadel. Ka tänane kollektiiv on vaatamata oma harrastajastaatusele komplekteeritud kogemustega pillimeestest, kes on suutelised esitama kõige erinevamat muusikat. Hiljuti Jelgavas toimunud rahvusvaheliselt konkursilt naasti kolmanda preemiaga, ja osa sellest konkursikavast orkester kohalikule rahvale tutvustabki.

 

Mati Põdra

Admin - post author

No other information about this author.