Loading... (0%)

INTERVJUU: Angelika Puda – Lihula valla sädeinimene 2014

10 December 2014
Angelika

Angelika Puda. Foto: Ants Maripuu

Angelika Puda on aktiivselt tegev mitmes kodanikuühenduses: MTÜ Kirbla Külaselts, Kirbla Maanaiste Seltsing, EELK Kirbla Püha Nikolause kogudus, seltsing-segaansambel „Ei või olla“.  Ta on ideede generaator, projektide kirjutaja ja elluviija.

Viimase aasta tegevustest võib esile tuua tema eestvedamisel EELK Kirbla Püha Nikolause Koguduse poolt ellu viidud projekti vabaõhu lauatenniselaua soetamise noortetööks, segaansambel „Ei või olla” ellukutsumise ja eestvedamise.  

Kogukonna liikmed kiidavad Angelika Puda tegevust laste ja noortega tegelemisel. Ta on eestvedaja küla talgute korraldamisel, kaasates alati noori. Ta osaleb kohalike spordivõistluste ettevalmistamisel ning läbiviimisel, on eestvedaja vabatahtlike tegevuste korraldamisel.

Ta on inimene, kes seob erinevaid osapooli – viib kokku noored ja tööandjad (noorte suvine töötamine), korraldab külaseltsi ja kohaliku omavalituse kohtumisi jms.
Nii kõlavad tunnustavad sõnad, millega Angelika Puda sel aastal Läänemaa sädeinimese kandidaadiks esitati.

Angelika, mis tunne on olla Lihula valla sädeinimene 2014?

Sädeinimese tiitel tuli mulle suure üllatusena. Kindlasti ei ole see tunnustus ainult minule, vaid kõigile neile inimestele, kes on olnud alati mu kõrval, mind julgustanud ja toetanud, andnud nõu ja ulatanud abistava käe. Projektide kirjutamine ja õnnestumine ning ürituste korraldamine ei ole ainult ühe inimese töö, vaid nendesse tegevustesse on alati kaasatud palju inimesi. Suur tänu kõigile, kes oma panuse andsid!

Tahan täpsustada, et segaansambli “Ei või olla” ellukutsuja ja eestvedaja on ikka meie hea, tubli ja alati rõõmsameelne dirigent Ülle Tammearu. Mina laulan ansamblis ja andsin omapoolse panuse selles, et koostasin seltsingulepingu ning kirjutasin Lihula valda toetuse taotlemiseks avalduse.

Ja veel, et viimastel aastatel on Kirbla küla talgute eestvedajaks olnud pigem Lihula valla eelmise aasta sädeinimene Tiiu Aasrand. Olen võimalusel alati nõu ja jõuga abiks olnud ning aidanud seal, kus vaja. Meil on Kirblas palju toredaid ja hakkajaid inimesi, kes igas ettevõtmises kaasa löövad. Suurt abi on osutanud Osaühing Kirbla. Ajame kõik ju ühist asja ja tegutseme ikka koos. Igaüks annab oma panuse.

Kuigi see tiitel tuli ehk ootamatult, oled ju ometi nõus, et käesolev aasta oli Sinu jaoks tegus ja õnnestunud?

Imastikukindel Cornilleau Park lauatenniselaud Foto_ Angelika PudaJah, seda küll. Kirjutasime EELK Kirbla Püha Nikolause koguduse nimel Leader-meetme projektitoetuse taotluse ja 2014. a augustis soetasime projekti käigus vahva lauatennise laua Cornilleau Park, mis on ilmastikukindel, võimaldab mängida lauatennist aastaringselt ning sobib seega ideaalselt külaplatsidele.

Projekti elluviimisele aitasid kaasa toetajad ja annetajad Jaak Kastepõld, Arnold Kannike ja Kristjan Linkov OÜ-st Elpa i.e. Oleme väga rõõmsad ning siiralt tänulikud toetajatele, annetajatele ja abistajatele. Lauatennise laua olemasolu tagab meile mitmekesisemad võimalused vaba aja veetmiseks ning spordihuvi realiseerimiseks. Saame edaspidi rikastada Kirbla külas toimuvaid spordiüritusi ning muuta atraktiivsemaks koguduse laste- ja noortetöö.  Järgmise aasta kevadel on meil plaanis korraldada üritus, kus mängime lauatennist ja täname toetajaid. Kõik huvilised on oodatud, nii et jälgige reklaami.

Lisaks muutis selle aasta tegusamaks ja ausalt öeldes ka oluliselt keerulisemaks korteriühistu Kirbla-Annuse juhatuse liikmeks olemine. Tõeline katsumus ühele naisterahvale! Puutusin kokku ehitusalaste teemadega, millest ma midagi ei teadnud ja olin kohustatud rääkima asjadest, millest polnud kuulnudki. Kortermajas, kus ma elan, vahetati välja nii katusekate kui trepikodade aknad ja uksed.  Sellega tegelemine pani mind mõtlema, miks on tekkinud olukord, et naised puutuvad üha enam kokku tööde ja tegemistega, mis käivad neil üle jõu ega kuulu “naiseks olemise kohustuste” hulka? Õnneks ei pidanud ma seda kõike siiski üksi tegema.

Sa toimetad suure osa oma ajast Kirblas, kas see koht Sulle väikeseks ei jää?

Kirbla on olnud minu kodukoht 1978. aastast alates. Olen veetnud siin oma elu kõige õnnelikumad päevad. Igavust ei ole ma siin kunagi tundnud, sest maal elades on kõik justkui oma kätes ja ise saab väga palju ära teha.
Ma olen kolme poja õnnelik ema, mul on hästi armas minia ja imetore elukaaslane! Minu ümber on palju positiivseid inimesi ning tänu neile tunnen ma end rõõmsa ja õnnelikuna.

Olen hästi tänulik oma vanematele, kelle abi ja toetust on tunda igal hetkel ja õele, kes on alati minu jaoks olemas. Mul on suurepärased sõbrad, kes on osanud mind ära kuulata ja mulle alati  ilma tingimusi esitamata nõu andnud. Lisaks on mu ümber vahvad töökaaslased, kellega igapäevaseid rõõme ja muresid jagame.


Kas Sul on mõnikord selline tunne ka, et aitab küll, ma rohkem ei taha?

Elus tuleb ikka ette pingelisi perioode, kuid ei tohi pead norgu lasta, vaid väärikalt edasi minna.

Kindlasti on igal inimesel elus asju, mis on toredad ja pakuvad rõõmu, raskematel hetkedel tulebki keskenduda neile. Elust tuleb rõõmu tunda ja nautida kõike ilusat, millega Sa ümbritsetud oled. Tuleb hoolida oma tervisest ja osata tööde-tegemiste vahel ka puhata.

Vahelduseks igapäevastele tegemistele pakuvad mulle rõõmu laulmine Lihula naiskooris Leelo ja segaansamblis Ei või olla. Kord nädalas käin mõisas käsitööringis ja kord kuus annan oma võimete kohase panuse Lihula valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni töös.

Enamasti püüan osa saada kõikidest kohalikest üritustest ja kõige meelsamini naudin perega koosolemist.

Jõulud on ukse ees, mis on Sinu jõulusoov?

Jõulud on märkamise aeg, kus jagatakse rõõmu, häid mõtteid ja tehakse kingitusi. On palju väärtusi, mida saab üksteisele kinkida, kuid mis ei maksa midagi. Üks neist on märkamine. Vahel võib võõrale inimesele kingitud naeratusest ja osutatud abikäest olla palju rohkem abi, kui mistahes rahal. Usun, et iga inimene saab enda, teiste ja oma kodukoha heaoluks midagi ära teha, olgu see siis maast prügi üles korjamine või abivajajate märkamine, aitamine, tunnustamine. Olgem üksteise suhtes sõbralikumad ja sallivamad!

Soovin kõigile head tervist, rahulikku meelt ja hubast kodusoojust!

Intervjueeris: Kristi Märk
Lihula Teataja jõulueri 2014

Admin - post author

No other information about this author.