Loading... (0%)

Galerii: Kirblas tähistati vastupanuvõitluse päeva

26 September 2017

Kümnendat aastat tähistasime 22. septembril riigikogu otsusega riikliku tähtpäevana vastupanuvõitluse päeva, et tänada Eestile elanud eestlasi, kes ka võõrvõimu trotsides jäid kindlaks oma aadetele.

Vastupanuvõitluse päeval meenutatakse metsavendade, poliitvangide ja küüditatute meelekindlust ning üldrahvalikku vastupanutahet.

Vastupanuvõitluse päeva tähistamine Läänemaal algas Kirbla kirikuaias peaminister presidendi ülesandeis Jüri Üluots’a kalmul Eesti hümni laulmisega. Presidendi eluteest ja saatusest, aga ka Otto Tiefi valituse saatusest kõneles ajaloolane Mati Mandel. Liputoimkonnas olid Ridala põhikooli õpilased Eesti, Lääne maakonna ja Lihula valla lipuga.

Mälestuspärjad asetasid presidendi kalmule Kaitseliidu Lääne malev, Lihula vald, Läänemaa Memento, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Naiskodukaitse Lääne ringkond ja Lihula Gümnaasium. Lisaks asetati mitmed mälestusküünlad.


Vastupanuvõitluse päeva kontsert – jumalateenistus toimus EELK Kirbla Püha Nikolause kirikus. Rahvast oli sündmuse tähistamisele kogunenud lähemalt ja kaugemalt. Teenisid koguduse õpetaja Illimar Toomet ja Lääne maleva kaplan Lembit Tammsalu. Teenistusel loeti ette piiskop Tiit Salumäe läkitus vastupanuvõitluse päevaks ning meenutati Otto Tiefi valituse tähtsust Eesti ajaloos ja räägiti valitsusliikmete saatusest.

Kontsertosas laulsid isamaalisi laule Ridala põhikooli laululapsed õpetaja Anne Pääsuke’se juhatusel. Eesti eest elanud ja elu andnud inimeste mälestuseks süütas mälestusküünlad Kaitseliidu Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur.

Kirik oli dekoreeritud vastupanuvõitluse päeva korraldajate lippudega, KL Lääne malev, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Läänemaa Vabadusvõitlejate Liit, Läänemaa Memento, Ridala Põhikool, Vigala Muinsuskaitse Selts. Liputoimkond, Ridala põhikooli õpilased tõid kirikusse Eesti, Lääne maakonna ja Lihula valla lipud.


Pärast mälestusteenistust jätkus vastupanuvõitluse päeva tähistamine Kirbla valmivas seltsimajas. Päevakohase sõnavõtuga esines Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos ja tantsuilu pakkusid Ridala põhikooli rahvatantsurühmad Hilja Tamme juhendamisel. Sündmuse mälestuse jäädvustamiseks kinkis korraldustoimkond Ridala põhikoolile kaunilt raamitud Eesti kaardi Vabadussõja mälestussammaste asukohtadega. Kingituse tagaküljele kirjutasid kõik vastupanuvõitluse päevast osavõtjad enda ees ja perekonna nime. Ajalooliselt oluline ja vääriline kingitus leiab Ridala põhikooli seinal kindlasti väärika asukoha.

Vastupanuvõitluse päeva lõpetas Eesti Endiste Metsavendade Liidu, Kaitseliidu Lääne maleva ja Lihula valla ühiselt kaetud kohvilaud. Põnevust, ärevust ja muidugi ka head maitset pakkus päevakohane riigivapi pildiga tort. Tordi lõikasid lahti Lihula vallavanem, KL Lääne maleva pealik ja Ridala põhikooli rahvariides laulu- ja tantsulapsed.


Suur tänu kõigile, kes vastupanuvõitluse päevast osa võtsid ja korraldada aitasid. Eesti rahvariides Ridala põhikooli laulu- ja tantsulastele ning nende juhendajatele ja õpetajatele taaskord sügav kummardus sündmusel osalemise eest. Suur tänu Kirbla kogudusele ja Kirbla külaseltsile vastupanuvõitluse päeva toimumise eest.

Elagu Eesti!

 

Tekst ja fotod:
Heiki Magnus
Lääne Maleva teavituspealik

Admin - post author

No other information about this author.