Loading... (0%)

Lääne maavanem Neeme Suur: Aasta möödas, aasta ees

29 December 2015

Aastaring hakkab täis saama. 2015 aasta tõi maakonnale nii mõndagi uut. Vormsile tõi mööduv aasta uue praami ja uue päästekomando hoone, Laiküla sirgele uue ja sileda asfaldi. Läänemaa mõlema linna – Haapsalu ja Lihula kinod said uue kinotehnika, mõlemad linnad parendasid ka tänavavalgustust, nii mõnigi bussipeatus sai valgemaks ja turvalisemaks.

Väga palju head on aastast meenutada, olgu see siis kergliiklustee ehitamine Nõval, noortekeskuse ja muusikakooli filiaali avamine Ristil, Pürksis peetud suurejooneline Rootsi päev või ka seda et Haapsalus PKC-st tühjaks jäänud tootmisruumid jälle tegevusega täidetud on. Kuulsust ja edu nii kodumaistelt kui kaugetelt konkurssidelt tõid kutsehariduskeskuse õppurid ja Lihula noored.
Ja Haapsalust sai jällegi piiskopilinn. See mis juhtus aasta jooksul head, juhtus meie enda inimeste visa töö tulemusena. Siinkohal väga suur tänu kõigile! Aga aasta ka viis nii mõndagi. Viis meilt Kasari kooli. Viis meilt kogukonna pärli, Ants Maripuu.

Möödunud aastas oli palju head, millegipärast aga jäävad meelde ikka hoopis vaidlused. Meie lauale pandi mitmeid ülesandeid, mille põhjused meist hoopiski kaugemal on. Nii tuleb leida lahendused sõjapõgenike paigutamiseks, isegi juhul kui Läänemaale neid ei satugi, või satub vaid üksikuid. Ja siis veel sai valmis maakonna uus arengustrateegia.

Koos Euroopa Liidu uute programmidega lõi lõkkele arutelu selle üle, kuidas kasutada Euroopa Liidu vahendeid nii, et sellest ka kasu sünniks, et maakonnas ettevõtlus edeneks ja töökohti juurde loodaks. Ja siis veel vaidlused seakatkule reageerimisel, vaidlused uue kõrgepinge elektriliini planeerimisel, vaidlused seoses Virtsu tööstusala rajamisega… Lisaks väiksemat ja suuremat sorti vaidlustele tõi mööduv aasta veel ühe suure ülesande. Järgmise aasta jooksul peame leidma parima lahenduse haldusreformile Läänemaal.

Rohkem kui kunagi varem, ootab uus saabuv aasta meilt empaatiavõimet. Võimet mõista teiste inimeste lootusi, hirme ja muresid. Rohkem kui kunagi varem on meil vaja oskust asetada ennast teise inimese või kogukonna olukorda. Ilma teisi mõistmata ei saa me hakkama ühegi suurema ülesandega, mis meil uuel aastal ees seisavad.

Neeme SuurMaakonnana üheskoos peame olema targemad ja tublimad kui teised. Mitte kartlikud, kurjad ja tõrjuvad, vaid avatud, otsivad ja julged. Me tahame, et Läänemaa püsiks, kasvaks ja areneks.

Soovin kõigile läänlastele järgmiseks aastaks palju koosmeelt, jõudu ja edu!

Neeme Suur
Lääne maavanem

 

Admin - post author

No other information about this author.