Loading... (0%)

Võru maakonna arendustöötajate tänavuse õppereisi sihtkoht oli Läänemaa

19 August 2016

Europe Direct Võru teabekeskuse, Võru Maavalitsuse ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimus 10.-11. augustil Võru maakonna arendustöötajatele õppereis Läänemaale. Kahepäevase visiidi käigus külastati ka Lihula valda, kus käidi katlamajas, mõisas ning Matsalu looduskeskuses.

Õppereisiga sooviti pakkuda Võrumaa arendustöötajatele võimalust saada täiendavaid teadmisi ja ideid, vahetada kogemusi ning saada uusi kontakte. Lisaks oli eesmärgiks täiendada arendustöötajate teadmisi ELi pakutavatest võimalustest maakonna tasakaalustatud ja terviklikule arengule kaasa aitamiseks.

Õppereisi esimesel päeval tutvuti Lihula katlamajaga, mis paistab silma omanäolise ning alternatiivse küttematerjali poolest, milleks on Kasari jõe luhaheinamaa taimne biomass.

Veel külastati Lihula mõisa, kus toimus ka kohtumine Lihula vallavanem Varje Ojala-Toosiga. Seejärel mindi ja vaadati üle Penijõel asuv Matsalu Rahvuspargi keskus.

Lihula eristub kohalike omavalitsuste maastikul tugeva kogukonnaga. Näib, et Lihulas pole ükski probleem liiga suur, et seda ei võiks nimetada väljakutseks. Ning kui väljakutseid on ületamas inimesed, kellel on piisavalt loovust ning energiat, on tulemused vägevad. Kõige enam tähelepanu pälvis Lihula ladus infokorraldus ning igakülgne kogukonna kaasamine.

Kui küsisime õppereisil osalejatelt Lihula külastuse kohta tagasisidet, kõlasid näiteks niisugused kommentaarid: “Positiivsus, mis õhkus nii inimestest kui nende tegemistest. Lihula katlamaja – innovatiivne, hästi läbi mõeldud lahendused + varuvariandid, Lihula mõis, õhinapõhised inimesed, põnev koht.”

Reisi teine päev hõlmas kohtumisi Haapsalu Linnavalitsuse, Lääne Maavalitsuse, Läänemaa Arenduskeskuse ja LEADER tegevusgrupi esindajatega. Visiidi lõpetuseks tutvuti Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega

Tänud meid vastu võtmast ja oma tegemisi tutvustamast!

Maris Habe

Väliskoostöö peaspetsialist
Võru Maavalitsus

Admin - post author

No other information about this author.