Loading... (0%)

Lihula kool tähistab sel laupäeval oma 230. juubelit

31 May 2016

Kooli kroonika kirjutab: „1587. aastal, visiteerides Lihula luteri kirikut, tegi Rootsist pärit kirikutegelane D. Dubberch korralduse koolmeistri palkamiseks ja koolitöö alustamiseks.”

Sellest aastast saigi alguse kohalik koolikorraldus. 17. sajandi alguses Eestimaad räsinud näljahäda ja katk andsid tagasilöögi ka laste õpetamisele, samuti mõjutas hariduselu Põhjasõda.

Järjepideva kooli alguseks tuleb Lihulas siiski pidada aastat 1786. „Venemaa rahvakoolide määrusest” lähtuvalt oli vaja avada 2-klassilised alamrahva koolid ning selle nõudmise põhjal võtsid kodanikud ühe vana sitsitrükkija Liebertau oma lastele õpetajaks. Tasuks sai ta iga lapse pealt 1 naela küünlaid ja ühe koorma puid.

Kuke autor Jakob Kipper. Koolimaja sai päikesekella 4 aastat pärast maja valmimist 1968. aastal. Hiljem muutus see kooli embleemiks.

Kooliharidus arenes visalt ja nii kirjutas omaaegne koolijuht Jakob Pärn 1873. aastal Jakob Hurdale: „Siin on veel pimeduse riik ja häda sellel, kes julgeb küünalt kuskil põlema süüdata.” Koolijuhina viis J. Pärn siiski kooli heale järjele ning sama teed püüab astuda tänane koolipere. 2016. aastal lõpetab kooli 74. lend ning meil on kokku ligi 1700 vilistlast.

Kooli juubelile mõeldes, vaatame ka selja taha. Meil on hea meel väita, et eelmisest kokkutulekust möödunud viie aastaga oleme suutnud  õpilaste arvu samana hoida. Täna õpib meil 225 õpilast.

Püüdes ajaga kaasas käia, õpetame riikliku õppekava kõrval erivajadustega õpilasi, mittestasionaarses õppes õpivad need, kellel mingil põhjusel koolitee kunagi pooleli jäänud.

Kooli traditsioonid käivad meiega kaasas, kuigi siingi on toimunud muudatusi. Kõik „kuketraditsioonid” on alles, kooli tänupidu peame ikka 18. mail. Spordis mängime jalg-, võrk- ja korvpalli, maadleme. Kergejõustikurekordid on jäädvustatud uuele seinalehele.

Koor Reede on endiselt tegus. Pikki aastaid on tegutsenud liiklusring, kodutütred ja noorkotkad. Mälumängijad esindavad kooli vabariiklikul tasemel, sel õppeaastal alustasime algklassides „Teritaja” turniiri järelkasvu tekitamiseks. Ikka laulame koorides, ansamblites ja päris üksi, pillimängu harrastab kaks koosseisu, tegutseb näitering.

Tuule on tiibadesse saanud koolileht Tikker, mille maht mõnikord ajakirja mõõdu välja annab. 2015. aastal alustasid taas rahvatantsurühmad. Rahvusvahelises koostöös on Läänemeremaade konverents asendunud Erasmus+ projektiga. Kõiksugu projektipõhist tegevust jätkub igasse kuusse.

Fondidest jätkab Kebina Talu Naispere Fond, toetades vilistlasi õpingutes. Madli Kirchhoffi meenutades korraldas näitering Lihula mõisas teemaõhtud .

Kuulsust koguvad Lihula Gümnaasiumi igakevadised suursündmused. 2015. aasta Eurovisioon sai üle-eestilise ettevõtlikkuse tunnustuse.

Kuigi klassi- ja kooliväline töö on meie koolis alati väga mitmekülgseid võimalusi pakkunud, ei jää me häbisse ka igapäevatöös – õppimises. Tänavu tellisime uue esindusstendi, sest kuld- ja hõbemedalistide nimed ei mahtunud vanale alusele enam ära.

Igal aastal on maakondlikel aineolümpiaadidel meie õpilased esikolmikus. Kevadisele parimate vastuvõtule tuleb aina suuremat bussi tellida. Selgi aastal oleme saavutanud häid tulemusi geograafias, matemaatikas, inimeseõpetuses, bioloogias, loodusteadustes, keemias, eesti keeles. Üle-eestiliselt on meie võistkonnad esirinnas Teaduslahingus ja võistlusel „Nutikalt netis”, tänavusel Sten Roosi muinasjutuvõistluse tunnustamisüritusel Tallinna Raekojas peeti Lihula Gümnaasiumit ainsa koolina eripreemia vääriliseks.

Nii me siis elame, teeme oma igapäevatööd tunnist tundi ja püüame muutuda koos keskkonnaga. Mida aeg edasi, seda digipöörasemaks muutume, areng on igapäevateema. Meil on tubli ja stabiilne õpetajaskond, meil on tublid, targad ja ettevõtlikud õpilased.

2015. aastal oli maakondlike tiitlite aasta – meil töötavad ja õpivad aasta koolijuht Janar Sõber, aasta õpetaja Valli Ost, aasta õppija Liina Vaimla, aasta noorsootöötaja Hilje Tammaru ning aasta noor Eliise Tiidussalu.

4. juunil ootame kõiki endisi õpetajaid ja õpilasi kooli kokkutulekule oma silmaga üle vaatama ja oma kõrvaga kuulama, kuidas meil läheb.

Heli Raavel
Lihula Gümnaasiumi õppealajuhataja

Fotod: Lihula Gümnaasiumi Facebook
Juubeli lisainfo: Lihula Kool 230 FB lehekülg

Ajakava

Admin - post author

No other information about this author.