Loading... (0%)

Meie muusikuid saatis parima noore instrumentalisti konkursi eelvoorus edu

13 March 2017

Möödunud neljapäeval, 9. märtsil toimus Märjamaal Lääne-Pärnu regiooni vaskpuhkpillide konkurss, kus osales kolm Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilast, kes kõik said kiituskirju ning pääsesid edasi konkursi vabariiklikusse vooru.

Eesti Muusikakoolide Liidu eestvedamisel toimub juba pikki aastaid konkurss „Parim noor instrumentalist“. Paarisaastatel võtavad sellel konkursil mõõtu keel- ja löökpillimängijad, paaritutel klahv- ja puhkpillimängijad. Oma tähenduselt võib seda konkurssi võrrelda üldhariduskoolide aineolümpiaadidega, millest osavõttu ei saa teha kohustuslikuks kellelegi, kuid mille läbitegemine süvendab vastuvaidlematult õpilase ainealaseid teadmisi.

Lihula Muusika- ja Kunstikool (MKK) ei kuulu iseenesest selliste õppeasutuste hulka, kus kooli ja konkreetse õpetaja väärtust mõõdetakse ainult erinevatelt võistlustelt äratoodud kulla ja karraga. Ometi, ei oleks ka kuigi tark tegu kükitada kodus ja ignoreerida ümberringi toimuvat. Eriti, kui (nagu käesolevalgi juhtumil) noores muusikus on täiesti olemas taoline potentsiaal, milline võimaldaks edaspidises elus ka muusikategemisega leiba teenida.

Trompetistide ja madalate vaskpillide mängijate jaoks on konkurss kaheastmeline, valik vabariiklikku finaali tehakse regionaalsetel konkurssidel, milliseid on kokku kuus. Lihula MKK moodustab koos 14 Pärnumaa, Saaremaa ja Märjamaa muusikakooliga ühise Lääne-Pärnu regiooni, ning traditsiooniks on saanud seegi, et selle regiooni noored vaskpillimängijad kogunevad märtsi alguses Märjamaa kultuurikeskusesse.

Lihula esindus regiooni konkursil oli kolmeliikmeline: trompetistid Kulla Saatmäe ja Tõnis Lepp ning trombonist Silver Nikkel. Kuid et žüriis osales ka metsasarvemängija ja –õpetaja Vigo Uusmäe, anti võimalus saada professionaalset tagasisidet enne 18. märtsil Tartus toimuvat finaalvõistlust ka neljale metsasarveõpilasele, sealhulgas meie Samuel Kastepõld. Märjamaa konkurss oli esinemiseks avatud aga nendelegi noortele muusikutele, kes erinevatel põhjustel väljaspoole võistlusarvestust jäid. Meilt kasutas selle võimaluse ära sel kevadel muusikakooli lõpetav Laura Lepik.

Liiga palju regioonikonkursist osavõtjaid siiski polnud, oma töö olid siin-seal ära teinud haigused ja ega neid vaskpilliõpilasi ole üldse ülearu (olukord Lihulas on kõiki asjaolusid arvestades isegi hea). Silver oli näiteks oma vanuserühmas ainus tromboon. Siinkohas ongi ehk paras aeg lahti seletada ka võistlussüsteem.

Erinevalt spordivõistlustest, kus teistest kaks sentimeetrit kaugemale hüpanu saab sõltumata võidutulemusest kaela kuldmedali, võrreldakse konkursil sooritust ka üldise punktiskaalaga, ning seetõttu võib juhtuda nii see, et esimesi preemiaid antakse välja mitu, kui ka see, et mõned preemiad jäetakse välja andmata. Žüriil seisis regioonivoorus niisiis ees vägagi tänamatu töö – olla ühelt poolt õiglaselt ranged ja teiselt poolt seista selle eest, et ükski finaalivääriline esitus ei jääks vajaliku tähelepanuta.

Saalist kõiki esitusi kuulates torkas positiivses mõttes silma meie omade kandev ja lahtine toon ning pingevaba musitseerimine. Vaatamata pisikestele esitusvigadele ennustas see häid kohti pingereas, ja kuskil poole peal olin juba üpris kindel kahe auhinnalise koha suhtes. Lõppkokkuvõte kujunes aga veelgi paremaks, nii Kulla, Tõnis kui ka Silver kannavad nüüdsest auga Lääne-Pärnu regiooni vaskpillikonkursi laureaaditiitlit. Kõigil võrdselt kolmandad preemiad. Väikese lisaüllatusena sai diplomi ka Laura, kes tegelikult tuli lihtsalt oma lõpueksam-kontserdi üht teost sisse mängima.

Mis edasi? Nagu juba ülalpool mainitud, ootab Samueli ees metsasarvekonkurss Tartus 18. märtsil. Kulla, Tõnise ja Silveri lõppvõistlus toimub Tallinnas 25. märtsil. Nii et koolivaheaja suutsime paljude jaoks ära rikkuda. Aga ikkagi on meeldiv, et Lihula omad on ilusti pildil ja täiesti võrdväärsed palju suuremate koolidega.

Ja lõpuks. Selle konkursi pärast ei jäänud kaugeltki muu elu seisma. Kõik konkursandid läbisid edukalt laulupeo eelproovi nii puhkpilli- kui sümfooniaorkestritele, osalesid vabariigi aastapäeva kontserdil, külmetasid pidulikul rivistusel Haapsalus, jõudsid veel haigedki olla – aga kõik, mis ette võeti, tehti hästi. Ja need noored oskavad palju muudki kui musitseerida. Eestlase rahvusspordiala on kümnevõistlus. Kes palju teeb, see ka palju jõuab.

 

Mati Põdra

Fotod: Lihula Muusika- ja Kunstikooli puhkpilliosakonna Facebook

Admin - post author

No other information about this author.