Loading... (0%)

Samuel Kastepõld tunnustati üheks vabariigi parimaks metsasarvemängijaks

21 March 2017

Laupäeval, 18. märtsil toimus Tartu I Muusikakoolis vabariikliku konkursi “Parim noor instrumentalist 2017” metsasarve eriala lõppvoor, kus Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilane Samuel Kastepõld saavutas oma vanuserühmas III preemia.

Samueli õpetaja Mati Põdra andis Lihula Muusika- ja Kunstikooli puhkpilliosakonna Facebooki lehel laupäeval toimunud konkursi tulemustest ülevaate, mille toome siinkohal ka Teieni.

 

Foto: Piia Saak

Laupäeval oli mul huvitav kogemus olla metsasarve vabariikliku konkursi hindaja rollis – reglement nägi ette, et žürii moodustub kõikide osavõtjate pilliõpetajatest.

Hindajad olid erineva taustaga: 13 inimesest kolm olid metsasarvemängijad, kes ainult seda pilli õpetavadki, kolm metsasarvemängijat, kes õpetavad ka teisi vaskpille ning ülejäänud seitse olid laia profiiliga vaskpilliõpetajad muu põhipilliga.

Hindamisel tuli lisaks pingereale jälgida ka punktitabelit. Oma õpilastele punkte panna ei tohtinud ning osalejate üle- või alahindamine läks tabelist kustutamisele.

Vanusegrupis, kus esines Samuel, oli väga tihe konkurents: kaheksast osavõtnust jäeti lõppkokkuvõttes preemiaga tunnustamata ainult üks. Aga mis Samueli esinemisse puutub, siis tegelik pilt oli palju ilusam kui see võib-olla kohanumbris ja punktides kajastus.

25 võimalikust punktist sai Samuel: 18 punkti kahelt hindajalt, 20 punkti (III preemia ülapiir) kolmelt hindajalt, 21 punkti (II preemia alampiir) kolmelt hindajalt, 22 punkti (II preemia ülapiir) kolmelt hindajalt ning 23 punkti (I preemia alampiir) ühelt. See andis keskmiseks 20,67 punkti, mis vastas kolmanda preemia nõuetele.

Välja anti üks esimene preemia (23,30 punkti) ning kaks teist preemiat (22,00 ja 21,82 punkti) ja sealt edasi oligi üldpingereas neljandana Samuel 20,67 punktiga. Ülejäänud kolmandad preemiad said punkte 19,58; 19,50 ning 19,18. Ainus preemiata jäänu sai punkte 17,18.

Vaatasin ka huvi pärast natuke põhjalikumalt hindajate taustast sõltuvaid nüansse. Pingeritta paigutamiste keskmine oli Samueli puhul 3,58. Metsasarvespetsialistide keskmine Samuelile antud punkt oli 20,5 ja laiapõhjaliste keskmine 20,83. Seega olid hindajad üldiselt üksmeelsed. Selles vanusegrupis oli hälbivalt madalat hindamist kokku kahel ja hälbivalt kõrget hindamist ühel juhul ning tegelikult poleks need kokkuvõttes mõjutanud ei lõplikku pingerida ega ka saadud/mittesaadud preemiaid.

Minu enda punktidest ka.
Minu antud hinded selles grupis jäid vahemikku 16-22, mis tähendab, et hindasin pigem pisut rangemalt. Siiski, Samueli välja jättes oli minu lõplik pingerida suhteliselt kokkulangev koondpildiga. Ainult Vändra tüdrukule tegin tema segiminekute ja sellest põhjustatud puterdamiste pärast liiga. Tuleb välja, et sellised asjad polegi konkurssidel liiga olulised, kui need just kogu mängu ära ei riku.

Kunagine kolleeg Vigo Uusmäe kiitis Samueli: “Ta tundub olevat väga hea ja musikaalne noormees, kellel on tugev pere toetus – jackpot. Oled teinud head tööd.” Lisaks andis ta ühe tehnilise nõuande, mida pean jälgima.

Sellise tulemuse pealt võib minna proovima ka vähe rahvusvahelisemat taset: 26.- 28. aprillil osaleb Samuel Lätis, Erglis toimuval noorte metsasarvemängijate konkursil.

Palju õnne noormehele, tema vanematele ja õpetajale!

Admin - post author

No other information about this author.