Loading... (0%)

Lihula valla juhid kohtusid Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse esindajatega

20 March 2017

14. märtsil kohtusid Lihula mõisas Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (PEAK) ning Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna esindajad Lihula vallavanem Varje Ojala-Toosi ja vallavolikogu esimees Jaak Kastepõlluga.

Kohtumise eesmärk oli tutvustada Lihula valda kui tulevast partnerit ning arutada koostöövõimalusi juba enne Lääneranna valla moodustumist.

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos andis külalistele ülevaate meie vallast ning siin toimetavatest külaseltsidest, õppeasutustest, ettevõtetest ja plaanitavatest arengusuundadest. Lihula Vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld rääkis meie valla koostööst erinevate riigiasutustega.

Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse töötajad Teet Kurs, Kristo Tõnissoo, Margit Kool ja Mari Erm-Reining tutvustasid sihtasutust ning rääkisid muuhulgas ettevõtete, MTÜ-de, koolide ja vabaühenduste nõustamisest, arendamisest ja finantseerimisest.

Küsimusele, kas meie ettevõtjad võiksid juba praegu pöörduda PEAK-i poole, vastas sihtasutuse alustavate ettevõtjate konsultant Margit Kool: “Loomulikult. Tegelikult on meil juba praegu paar siinse piirkonna ettevõtet, kellega oleme koostööd alustanud.”


Kokkusaamisel tutvustasid Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Mets ja tööandjate konsultant Sigrid Jamnes enda tööd ning andsid ülevaate organisatsioonist.

“Töötukassa on praeguseks miskit enamat kui pelgalt koht, kus end töötuna arvele võtta. Nii näiteks ennetame inimeste töötuks jäämist läbi selle, et hüvitame ettevõtjatele töötajate tööalaste koolituste kulud 50% ulatuses, kui töötaja ei saa puude või terviseseisundi tõttu oma senisel ametikohal jätkata, kuid tööandja pakub talle ümber- või täiendõppe läbimise korral teist tööd,” rääkis Gerli Mets.

Sigrid Jamnes julgustas kõiki ettevõtjaid pöörduma Töötukassa poole, olgu selle põhjuseks töötajate otsimine või töökohtade loomine.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Admin - post author

No other information about this author.