Loading... (0%)

Lasterikkad pered saavad taotleda tagastamatut kodutoetust

27 July 2015

Kuni 31. juulini saavad lasterikkad pered, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last, taotleda riiklikku tagastamatut toetust eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks.

Toetust saavad taotleda ka varasemalt toetust saanud pered. Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.

Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 7 000 eurot. Kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on maksimaalseks toetussummaks kahekordne toetuse määr (14 000 eurot) projekti kohta. Korduvtaotleja võib toetust taotleda kuni 5 000 eurot. Taotletavatele summadele lisandub tulumaks.

Lisainfo taotlemistingimuste kohta Kredexi kodulehelt.

Admin - post author

No other information about this author.