Loading... (0%)

Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Lihula ja Hanila piirkonna korraldatud jäätmeveo hanke tulemused

18 May 2017

Lihula valla korraldatud jäätmeveo senine kontsessioonileping on sõlmitud ühiselt Hanila, Lihula, Martna, Nõva, Oru, Risti ja Taebla valdade poolt 01.09.2013 AS-ga Eesti Keskkonnateenused, tähtajaga kuni 31.05.2018.a.

Kuna haldusterritoriaalse korralduse muutmisel moodustuvas uues omavalitsusüksuses on mõistlik jäätmemajandus korraldada ühtsetel alustel ja ühes jäätmeveopiirkonnas, otsustati korraldada uus korraldatud jäätmeveo hange koos seni samasse jäätmeveopiirkonda kuulunud Audru, Lavassaare, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdadega. Lisaks Lihulale liitus hankega ka Hanila vald. Volitused hanke korraldamiseks anti Tõstamaa vallale.

Hankes osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus AS Ragn-Sells, kes  Tõstamaal, Varblas, Audrus ja Koongas ka tänaseni korraldatud jäätmeveo teenust osutas.

Lihulas ja Hanilas hakkab uus teenusepakkuja jäätmevedu korraldama alates 01.06.2018. Vedajale antakse toodud piirkonnas teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõppeb 30.04.2022.

Erinevus senisest on, et nimistust võeti ära vähest huvi omanud 30 l kilekoti teenus ja mittestandardne 1,1 m3 konteiner.

Tõstamaa, Varbla, Audru ja Koonga piirkonnas kaasneb hankega tarbijale tagasihoidlik hinnatõus. Tagasihoidlikuks võib hinnatõusu nimetada seetõttu, et üldine hinnatõus on olnud tegelikult suurem. Toimus ju eelmine hange 2011 aastal. Kõige levinuma suurusega konteinerite tühjendus hakkab 140l konteineri puhul senise 2,75 € asemel maksma 3,09 ehk 34 senti rohkem ja 240l konteineri senise 3,15€ asemel 3,55 ehk 40 senti rohkem.

Lihulas ja Hanilas toob hange tarbijale seevastu kaasa enamasti 13-20% madalama hinna. Suuremate konteinerite puhul väheneb hind isegi veelgi rohkem. Tõuseb vaid 370l konteineri hind 6%. Muutuste erinev dünaamika tuleneb senise vedaja erinevast hinnakujunduse poliitikast.

Olmejäätmete korraldatud veoga liitumine on kõikidele kinnistutele kohustuslik. Erandina antakse ajutist vabastust neile kinnistuomanikele, kes on tõendatud, et kinnistut ei kasutata.

Allpool on toodud konteinerite lõikes seni kehtinud ja kehtima hakkavad hinnad:


Rein Kruusmaa
Lihula valla majandusjuht

 

Päise pilt: AS Ragn-Sells

Admin - post author

No other information about this author.