Loading... (0%)

Lihula aukodaniku tiitli sai Eva Kääramees

21 August 2017

12. augustil toimus Lihula kultuurimajas kontsertaktus, mille raames anti üle ka Lihula aukodaniku tiitel, valla teenetemärgid ning kaunite kodude tänukirjad.

“Head ja ilusad asjad ei juhtu iseenesest, vaid neid tehakse, nende tegijateks on inimesed meie ümber. Siin saalis on täna palju neid, kes on teinud rohkem kui vaja, teinud südamest. Aitäh Teile!” kõlasid Lihula vallavanem Varje Ojala-Toosi sissejuhatavad tänusõnad.

Aukodaniku tiitli sai Eva Kääramees

Lihula vallavolikogu otsustas anda aukodaniku tiitli ning sellega kaasneva auraha ja tunnistuse pikaaegsete ja väljapaistvate teenete eest lastetervishoiu valdkonnas ning panuse eest Lihula valla ühiskonna- ning kultuuriellu Eva Kääramehele.

Evat iseloomustatakse kui kohusetundlikut, abivalmi ja suure empaatiavõimega lastearsti: abi saavad kõik, kes seda küsivad. Ülikooli lõpetades suunati Eva kolmeks aastaks Lihulasse, kuid nüüdseks on ta siin töötanud juba 40 aastat: lisaks lastearsti ametile Lihula haigla lasteosakonnas ja polikliinikus, on ta töötanud kiirabis ning perearstina.

Eva on aktiivne ka ühiskondlikult: kahel korral kuulus ta volikogusse, lisaks võtab osa noorsootöö komisjoni tööst, nõustab lapsi ja nende vanemaid. 40 aastat on Eva laulnud Lihula naiskooris “Leelo” ja 20 aastat pidanud koorivanema ametit: tema ettevõtmisel on koorile muretsetud esinemis- ja rahvariideid ning korraldatud mitmeid väljasõite, mis tõid Lihulale tuntust ka väljaspool Eestit.


Viis teenetemärki

Vallavalikogu otsusega anti sel aastal välja ka viis Lihula valla teenetemärki, mida antakse ühele isikule üks kord väljapaistvate teenete või pikaajalise loomingu eest, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arengule.

Jaak Kastepõld – teenetemärk – Pikaaegsete ja väljapaistvate teenete eest Lihula valla arendamisel ja juhtimisel.

Kaja Lotman – teenetemärk – Pikaaegsete ja väljapaistvate teenete eest Matsalu ja Lääne-Eesti piirkonna looduskeskkonna ning -kaitse säilitamisel ja tutvustamisel ning isamaaliste väärtuste hoidmisel ja edasikandmisel sai.

Piia Saak – teenetemärk – Pikaaegsete ja väljapaistvate teenete eest huvihariduse edendamisel ning kultuuri- ja ühiskonnaelu mitmekesistamisel Lihula vallas.

Galina Tükk – teenetemärk – Pikaaegsete ja väljapaistvate teenete eest tervishoiu valdkonnas.

Janek Vipre – teenetemärk – Pikaaegsete ja väljapaistvate teenete eest ettevõtluse edendamisel ning kultuuri-, haridus- ja spordielu järjepideval toetamisel.


Heakorrakonkurss 2017

Indrek Idvani ja Gerli Tüür – Lihula valla 2017. a heakorrakonkursi parim talude kategoorias. Tänukiri silmapaistva töö ja kauni tulemuse eest oma koduümbruse heakorrastamisel.

TÜ Lihula Tarbijate Ühistu – Lihula valla 2017. a heakorrakonkursi parim haldus-, äri- ja tootmishoonete kategoorias. Tänukiri silmapaistva töö ning kauni tulemuse eest Lihula Tarbijate Ühistu hoonete ning nende lähiümbruse heakorrastamisel.

Vahur Loo – Lihula valla 2017. a heakorrakonkursi parim suvilate ja aiamajade kategoorias. Tänukiri silmapaistva töö ja kauni tulemuse eest oma koduümbruse heakorrastamisel.

KÜ Lihula Pärnu mnt 18 – Lihula valla 2017. a heakorrakonkursi parim korterelamute kategoorias. Tänukiri silmapaistva töö ning kauni tulemuse eest korteriühistu Lihula Pärnu mnt 18 hoone ja selle lähiümbruse heakorrastamisel.

Aime Vald – Lihula valla 2017. a heakorrakonkursi parim ühepereelamute kategoorias. Tänukiri silmapaistva töö ja kauni tulemuse eest oma koduümbruse heakorrastamisel.

Fotod: Kristina Kukk

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Fotod: Gerda Eha

Admin - post author

No other information about this author.