Loading... (0%)

Varje Ojala-Toos: Kingitud aeg

12 July 2017

Meil on ööpäevas 24 tundi, see on ainus, mida on kõigil ühepalju – sisukuse ja tähenduslikkuse otsustab igaüks ise. Minu aeg, mis on antud mulle, minu aeg, mida jagan teistega, teiste aeg, mis kingitakse mulle, aeg, mis on antud meile, aeg, mille oleme otsustanud koos olla ja koos tegutseda. Meile kingitud aeg.  

Otsus aega võtta ja väärtustada

Sel suvel, 8. augustil, tähistab Lihula esmamainimise 806. aastapäeva omanäolise kultuurigalaga „Kingitud aeg”, milles erinevad põlvkonnad, erinevad esinejad – meie enda valla inimesed, naabrid ja külalistena professionaalsed loojad, seovad ühel õhtul tervikuks erinevad stiilid ja ajastud. Lihula saab kingituseks aja ja lood, meie inimesed saavad kingituseks ühiselt koosoldud aja – kõige olulisema, mida meil üksteisele anda.

Tänavu toimunud ettevõtluspäeval Lihulas ütles päeva moderaator ja üks esineja, koolitaja Indrek Maripuu, et ideid ei saa leida, sest siis peaks keegi olema need enne ära kaotanud, ideid saab luua.

Sama kehtib minu arvates ka aja kohta. Aega ei saa leida, kuid iga inimene saab luua oma aja sisu, teha valikuid, kelle ja mille jaoks seda jagatakse, valida olulise ja vähemolulise vahel, võtta vastu otsuseid ja nende eest vastutada. Kuigi reaalselt aega juurde tekitada ei saa, on selle väärtust võimalik ühise pühendumise ja panustamise abil võimendada. Õnneks on täna Lihulas palju neid, kes on otsustanud võtta ning kinkida oma aega selleks, et Lihula saaks parem.

Koostegemine, ühiselt panustatud aeg Lihulas

Ka vallavalitsuse tegemisteks on antud kindel aeg, reeglina nelja aasta kaupa. Praegu on meie aeg, meie vastutame selle eest, milline on selle aja sisu. Oleme teinud oma tööd südamega ning andnud endast parima, et siinse piirkonna elu edeneks. On meie õnn, et Lihulas on nii palju sarnases suunas mõtlevaid inimesi, kellega koos tegutseda. Nende nelja, meile kingitud aasta jooksul oleme kõik koos edendanud Lihula elu ja liikunud seatud eesmärgi poole – elada sõbralikus ja arenevas Lihulas. Lihulas, kus on tugev lasteaed, edumeelsed koolid, vilgas kultuuri- ja spordielu, kus on tegevust nii suurtele kui ka väikestele, kus koos toimetavad ettevõtjad, vabaühendused ja kohalik omavalitsus, kus üksteisest peetakse lugu, toetatakse, innustatakse ning kui on raske, aidatakse.

Aeg on kõige väärtuslikum kingitus, mida kellelegi anda saab.

Kingime üksteisele oma tähelepanu ja aega!
Päriselt-päriselt…

Tänan kõiki ühise, koosoldud aja eest Lihulas, kaasamõtlemise ja koostegutsemise eest!

Tänan kingitud aja eest!

 

Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem

Päise foto: Ain Saare

Admin - post author

No other information about this author.