Loading... (0%)

Saame tuttavaks: Koonga vald

12 July 2017

Mullu 12. detsembril täitus Koonga vallal 25 aastat omavalitsusliku staatuse kinnitamisest. 440 km² pindalaga ning rahvaarvuga 1051, moodustab see tulevase Lääneranna valla pindalast 32%  ja elanikkonnast 18%.

Teiste valdade ja maakondadega ühendavad Koonga valda riiklikud teed: Pärnu–Lihula, Pärnu-Jaagupi–Kalli, Vanamõisa–Koonga–Ahaste, Karuse–Kalli ja Kalli–Tõstamaa–Värati maantee. Suurematest linnadest on Tallinnasse 125 km ja Pärnusse 37 km.

Koonga vald on asustuse poolest hõredamaid maakonnas, 2,6 inimest km2 kohta. Vallas on 42 küla. Suuremad keskused on Koonga, Lõpe ja Oidrema, kus elab kokku pea pool valla elanikkonnast. Rahvaarvult suurim on praegune vallakeskus Koonga 233 elanikuga, millele järgnevad Lõpe 157 ja Oidrema küla 109 elanikuga. Kokku on vallas 42 küla, neist elaniketa 6.   

Koonga valla rahvas on aktiivne, vallas on registreeritud 89 OÜ-d ja 24 MTÜ-d.

Põhiliseks tootmisharuks on põllumajandus, mille suurimaks ja tuntumaks esindajaks on Lõpe Agro OÜ. Oma näo annavad vallale mahetootjad. Erinevate aladega tegelevad suuremad või väiksemad ettevõtted: kallurvedude, maaparanduse ja teedeehitusega Valicecar OÜ, sõidukite tehnoülevaatusega Koonga Tehno OÜ, palkmajade ehitusega Kodu Talu OÜ, toitlustusega Ehar OÜ jne. Erilise tuntuse on saavutanud mitmekesise ja maitsva toodanguga Mätiku talumeierei ja Sepa mahetalu.

MTÜ-dest on suurim EELK Mihkli Miikaeli Kogudus, aktiivsed on mitmed külaseltsid.

Vallas on perearst ja apteek, kaks kauplust ja postipunkt.

Vald on rikas maavarade poolest – siin kaevandatakse nii dolokivi, turvast kui ka liiva.

Koonga valla suurimateks projektideks on aastatel 2007–2009 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi tagastamatu abi korras ja valla kaasrahastusel ellu viidud Koonga valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste mahukas renoveerimine, EAS-i toel Koonga koolihoone renoveerimine aastatel 2014–2015 ning Lõpe klubi uste-akende vahetus ja küttesüsteemi renoveerimine 2016. aastal.

Aegade hämarusest nimetatakse Koonga valla kanti Junnumaaks, umbes nagu Mulgimaa või Setumaa. Nagu ühele suurele maale kohane, elasid siis ja elavad nüüdki siin erinevad rahvakillud: puujunnlased, kivijunnlased, pussjunnlased jne.

Koonga valla alad kuni Pärnu linnani kuulusid iidse ja mõjuvõimsa Soontagana kihelkonna valdustesse. Asus selles vallas ka üks muinaseestlaste viimastena vallutatud kantse – Soontagana maalinn. Soode keskel asuvasse maalinna viinud väga salajane veealune tee. Täna ümbritseb iidset linnusemäge kaunis pärandkultuurmaastik – niidud, vanad talukohad ja kiviaiad. Lisaks mõnusale jalutuskäigule ja kaunitele vaadetele ootavad külastajaid lõkkekohad ja matkaonn.

Soontagana maalinn. Foto: Janete Künnap

Auväärses eas Mihkli kiriku kohta arvatakse aga, et seal isegi Läti Hendrik ametis olnud. Mihkli kirik ehitati poliitiliselt mõjukasse Soontagana muinaskihelkonda juba 13. sajandi lõpus ning on seega kogu Lääne-Eesti vanimaid ja omapärasemaid ehitisi.

Mihkli kirik. Foto: Merike Pikkmets

Koonga vallas asub ka üks Eesti ja kogu Euroopa suurimaid puisniite. Kalli-Nedrema puisniidu niidetava ala suurus on kasvanud ligi 100 hektarini ning niidu väärtuseid tutvustab õpperada. Külastada soovitatakse ka ligi 300-aastast Mihkli tammikut ja Pärdimäge, mis on Lääne-Eesti tasandiku kõrgeim koht. Külastajal on võimalik Pärdimäel telkida ja lõket teha.

Viisikera. Foto: Kristel Rohumägi

Koonga vallas on kaks haridusasutust: Koonga Kool ja Lõpe Kool, kus mõlemas asub kooliga samas hoones ka lasteaed. Lõpel on lisaks lasteaiarühmale avatud lastehoid. Lõpel on kultuurikeskus, jõusaal ning spordiklubi. Koonga koolimajas käib koos naisrahvatantsurühm, toimuvad käsitöötöötoad külarahvale. Mõlemas külas on ka raamatukogu.

Suurte perede päev. Foto: Kristel Rohumägi

Koonga valla olulisemateks ja arvukaima osavõtuga kultuurisündmusteks peetakse Mihkli laata, mis toimub tänavu juba 29. aastat järjest ning leiab aset 15. juulil. Juba 41 aastat on spordihuvilistele toimunud Koonga mängud. Lisaks toimuvad külades jaanipäevad, külapäevad, küladevaheline jalgpall, kevadel vallavanema vastuvõtt tublimatele õppuritele, pensionäride pidu, beebide pidu.

Mihkli laat. Foto: Sinisilm Films OÜ

Koonga valla aktiivsemad külaseltsid on Oidremaa Naisselts, Mihkli Kihelkonna Kultuuriselts, Oidrema Külaselts, Pikavere Küla Selts. Oidrema külakeskus on äsja renoveeritud. Hoogsalt on alustanud Koonga vabatahtlike päästeselts ja MTÜ Jänistvere külad.

Admin - post author

No other information about this author.