Loading... (0%)

Galerii: Läänemaa tantsupeol esines 11 Lihula valla tantsurühma

03 June 2017

27. mail toimus Haapsalu piiskopilinnuses Läänemaa tantsupidu, mis kandis nime Kullakera kandjad. Lihula valda esindas tänavu koguni 11 tantsurühma.

Samamoodi kui mullu, oli Lihula vald ka tänavu esindatud koguni nelja põlvkonnaga. Lisaks naisrühmadele Tantsulust 60+ ja Midli-Madli ning segarahvatantsurühmale Kirivöö, käisid tantsimas lasteaia vanema rühma lapsed, Lihula Gümnaasiumi 1.-5. klass ning gümnaasiumi noored. Metsküla Algkoolist esinesid kõik õpilased: Mürakarude rühmas olid tantsimas lisaks ka neli Kõmsi Lasteaed-Algkooli õpilast.

Meie naabervallast, Hanilast, olid lisaks koolitüdrukutele tantsimas ka naisrühmad Haniale ja Värten.

Video: Olev Mihkelmaa

Kultuur ei tunne piire

Tänavusel peol oli lisaks Läänemaa tantsurühmadele esindatud ka Pärnumaa Audru valla kooli ja täiskasvanute segarahvatantsurühm.

Küsimusele, kui tavapärane see on, et maakonnapeol esinevad ka teiste piirkondade omavalitsuste esindajad, vastas Marju Viitma: “Aegajalt on ikka olnud. Kõik sõltub sellest, kui palju on maakonnapeol esindatud teatud vanuserühma tantsijaid. Oleneb ka sellest, kas antud maakonna tantsurühmadel on sõprusrühmi teistest valdadest.“ Nii on näiteks Haapsalu segarahvatantsurühm West käinud esinemas ka Saaremaal.

Vestluses Marju Viitmaga koorus mõte, et kultuur ei tohiks tunnetada piire. Nende sõnade kinnituseks oli ka Lääne maavanema Neeme Suure tantsupeo avasõnades kostunud ametlik kutse Hanila ja Lihula valla rühmadele tulla ka järgmisel aastal tantsima.

Lihula naisterühma Tantsulust 60+ liigijuht Marje Hinsberg ütles, et nad on valmis minema nii Pärnumaa kui Läänemaa tantsupidudele: “Kuna eakatel on esinemisvõimalusi vähem, oleme alati rõõmsad käima tantsimas ning melu tundmas ka mujal. Peaasi, et saab lustida ja tantsida.“

Erika Tee, kes on Lihula valla rühmade Midli-Madli ja Kirivöö ning Hanila valla Haniale liigijuht märkis: “Kui minult küsiti, kas oli tunda, et antud pidu on viimane, siis pean vastama, et sellist tunnet ei olnud ega ole ka praegu.“ Lisaks kinnitas Erika, et kui tantsupidude repertuaar on selge ning ajagraafikud lubavad, ollakse valmis esinema mõlemal peol.

Fotod: Olev Mihkelmaa

Vaid positiivsed emotsioonid

Tänaseks, kui Läänemaa tantsupeost on möödunud täpselt nädal, on hea võtta kokku esinejate ja rühmajuhtide emotsioonid.

Lihula Lasteaia direktor Anne Ööpik kiitis oma kasvandike: “Lapsed olid tublid ning peo emotsioonid vaid head.“ Anne sõnul tunti uhkust, et lapsed said tantsida oma emade-isadega ning selle üle, et rongkäigus neid tervitati ja häid soove sooviti.

„Eriti õnnelikud olid need pisikesed tantsijad, kes said lasteaia silti vedada. Pisut oli kahju sellest, et tantsuaega jäi väheks, aga me saime aru, et programm on tihe ning esinejaid palju,“ rääkis Anne.

Erika Tee oli tänulik kõikidele ladusa, tempoka ja sujuva peo eest ning soovis kõikidele esinejatele jätkuvat tantsuindu.

Fotod: Ain Saare
Fotod: Olev Mihkelmaa

Läänemaa tantsupeo korraldaja Marju Viitma saatis kõikidele liigijuhtidele väga südamlikud tänuavaldused, mille toome nüüd ka teieni:

Head Läänemaa “Kullakerad”!

Aitäh tänase päeva ja ilusa peo eest!
Tuhat tänu palun öelge edasi ka kõigile oma tantsijatele!
Olete meie kullakera kandjad!

Head jätkuvat tantsulusti!

Fotod: Kaarel Kaisel

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Päise pilt: Ain Saare

 

Rohkem pilte saate vaadata allolevatelt linkidelt:
Anne Kruusi Lihula Gümnaasiumi galerii
Kaarel Kaiseli galerii
Ain Saare galerii

Admin - post author

No other information about this author.