Loading... (0%)

Kahe nädala pärast algavad kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

20 September 2017

Perioodil 5.-11. oktoober ja 15. oktoobril toimuvad Eestis kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Lääneranna vallavolikogu kandidaatide nimekirjaga saate tutvuda valimised.ee lehel.

Eestis kehtivad valimisseadused ja rahvahääletuse seadus näevad ette võimalused hääletamiseks ka enne valimispäeva.

Soovitatav on aegsasti hinnata, kas Teil on võimalik hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval. Võimaluse puudumisel saab kasutada teisi hääletamisviise.

 • Elektrooniline hääletamine algab kümnendal päeval enne valimispäeva alates kell 9.00. Elektrooniline hääletamine toimub kuni neljanda päevani enne valimispäeva (kolmapäev) kella 18.00-ni.
 • Kümnendast päevast kuni seitsmenda päevani enne valimispäeva avatakse igas maakonnakeskuses vähemalt üks valimisjaoskond, kus kõik valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohta. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
 • Kõik valimisjaoskonnad avatakse eelhääletamiseks kuuendal päeval enne valimispäeva (esmaspäeval). Hääletamine toimub kolme päeva jooksul kell 12.00‒20.00.

Valimispäevale eelneval neljapäeval, reedel ja laupäeval hääletamist ei toimu.

Erinevatest hääletamisvõimalustest annab ülevaate igale valijale saadetav valijakaart. Siinjuures on eriti oluline, et juhul, kui Te hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti, tuleb Teil pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse (Tallinnas linnaosa valitsuse) poole. Kaardi mittesaamine võib olla märk, et Teid ei ole valijate nimekirjas.

Valimispäev on tänavu 15. oktoobril ning sel ajal e-hääletamist ei toimu. Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Valimispäeval saate hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja olete kantud. Elukohajärgse valimisjaoskonna asukoha kohta saate teavet valijakaardilt või valimiste veebilehelt www.valimised.ee.

Valimispäeval saab hääletada ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis või taotleda hääletamist kodus.

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel peab hääletaja olema vähemalt 16-aastane.

 • Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud, ega isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

Lääneranna valla volikogu valimisteks moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla, Varbla valla haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 11 valimisjaoskonda

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

 • valimisjaoskond nr 1 – Vatla mõis, Vatla küla, Hanila vald, Lääne maakond;
 • valimisjaoskond nr 2 – Keskuse tee 3, Kõmsi küla, Hanila vald, Lääne maakond;
 • valimisjaoskond nr 3 – Tööstuse tn 11, Virtsu alevik, Hanila vald, Lääne maakond;

 • valimisjaoskond nr 4 – Valla, Koonga küla, Koonga vald, Pärnu maakond;
 • valimisjaoskond nr 5 – Klubi/1, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnu maakond;
 • valimisjaoskond nr 6 – Kaupluse, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnu maakond;

 • valimisjaoskond nr 7 – Tallinna mnt 1a, Lihula linn, Lihula vald, Lääne maakond;
 • valimisjaoskond nr 8 – Kooli, Tuudi küla, Lihula vald, Lääne maakond;
 • valimisjaoskond nr 9 – Luha tee 1, Kirbla küla, Lihula vald, Lääne maakond;

 • valimisjaoskond nr 10 – Vallamaja, Varbla küla, Varbla vald, Pärnu maakond;
 • valimisjaoskond nr 11 – Paadrema külakeskus, Tõusi küla, Varbla vald, Pärnu maakond.

Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:

 • valimisjaoskond nr 3;
 • valimisjaoskond nr 4;
 • valimisjaoskond nr 7;
 • valimisjaoskond nr 10.


Kodus hääletamine

 • Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist.
 • Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni kirjaliku taotluse, mille jaoskonnakomisjon registreerib. Kui taotlus esitatakse valla- või linnavalitsusele, registreerib see taotluse ja edastab asjaomasele jaoskonnakomisjonile.
 • Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.
 • Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
  • valija nime;
  • valija isikukoodi;
  • valija aadressi;
  • valija sidevahendi numbrit;
  • kodus hääletamise põhjust.

Admin - post author

No other information about this author.