Loading... (0%)

Kas tõesti on Lihula vald kõige loomavaenulikum vald või on tegemist meelevaldse tõlgendusega?

24 August 2015

Täna levivad üle Eesti uudised Lihulast kui loomavaenulikust vallast, kus võidakse hulkuv lemmikloom koheselt hukata. Kust selline info pärit on ning mis tegelikult toimub, seda käesolevas loos uurimegi.

Eile, pühapäeval ilmus BSNi uudisvoogu Lihula lemmikloomade pidamise eeskirja teemaline uudis, mille noppisid üles erinevad meediakanalid. Lääne Elu online keskkonnas ilmunud artikkel “Loomakaitsjad: Lihula lemmikloomade pidamise eeskiri on õigusvastane” ning pealinna uudisteportaali üles pandud “Lihula lemmikloomade eeskiri lubab loomi hukata” on vaid mõned näited.

 

Palju küsimusi, palju vastuseid

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) peab Lihula vallavolikogu määrust, mis lubab hulkuvaid loomi koheselt hukata, seadusevastaseks ja palub õiguskantsleril kohustada valda viima määrus kooskõlla loomakaitseseadusega, teatas BNS.” Niimoodi algas uudis, mis tekitas esimese hooga hulga küsimusi, kuid praeguseks on olemas ka sama palju vastuseid.

Kuigi Lihula vallavolikogu 2003. aasta määrus nr 21 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine Lihula vallas” on tõepoolest kaasajastamata, on senised vähesed juhtumid, kus Lihula vallas on hulkuvate loomadega tegemist olnud, lahendatud seaduspäraselt ning ühtegi looma julmalt koheldud ei ole.

Vald on tasunud peremeheta jäänud koerte vaktsineerimise ja hoiupaiga eest. See on juhtum, mille lahendamiseks panustas vallavanem ka oma isikliku rahaga.  Lisaks, alles eelmisel kuul maksis Lihula vald kinni ühe hulkuva kassi silmaoperatsiooni.

Lihula vallal on 21. mail 2015 sõlmitud töövõtuleping Varjupaikade MTÜ-ga, kes lähtub oma tegevuses Vabariigi valitsuses määrusest nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord”. Tegemist on sama määrusega, millele mitte vastavust Eesti Loomakaitse Selts Lihula vallale ette heidab.

Eksitav juhtlõik

Vaatamata sellele, et Lihula valla kõnealune määrus on vananenud ning seadusega vastuolus, seal loomade kohest ja põhjendamatut hukkamist, mis praegu võidukalt uudiskünnist ületab, lubatud ei ole. Eesti loomakaitse seltsi pöördumises, mis jõudis BSNi juhtlõiku lausega “Eesti Loomakaitse Selts (ELS) peab Lihula vallavolikogu määrust, mis lubab hulkuvaid loomi koheselt hukata, seadusevastaseks”, on tegemist kontekstist välja rebitud infokilluga.

Kes võtab vaevaks Lihula valla määrusega tutvuda, näeb, et hukata on lubatud ainult marutaudikahtlusega, järelvalveta või hulkuvat koera, kes ründab inimesi või loomi. Samas on siinkohal veelkord oluline rõhutada, et reaalselt ühtegi looma hukatud ei ole ning praeguseks oleme suhelnud sel teemal ka ELSi esindajaga.

Vastab Lihula vallasekretär Ermil Miggur:

“Loomulikult peaks see määrus korras olema, sel pole mingit vabandust, ning viime selle esimesel võimalusel seadusega kooskõlla. Vajalikud muudatused on võimalik kõige varem sisse viia järgmisel volikogu istungil, mis toimub septembri lõpus. Samas, ka juba praegu, isegi kui see määrus on vananenud ja seadusega vastuolus, kohaldub ju tegelikult kõrgemalseisev akt ehk  loomakaitseseadus.

Meile jääb arusaamatuks, miks Eesti Loomakaitse Selts (ELS) otse meie poole ei pöördunud või siis miks see inimene, kes selle mure ELSi edastas, sellest valda ei teavitanud.
Kui kellelegi jääb Lihula valla mistahes määrusest silma mõni ilmne vastuolu, mille üle ta muret tunneb, võib meile sellest julgelt teada anda ja parandame vea.

Otsene suhtlus ja koostöö on oluliselt kiirem ja efektiivsem viis olukorda lahendada.”

 

Kristi Märk
5668 8385
kristi.mark@lihula.ee
Lihula Teataja toimetaja
Lihula info- ja arenguspetsialist

Admin - post author

No other information about this author.