Loading... (0%)

Lääneranna valla noored tulid kokku ühisele koolituspäevale

12 January 2018

Vaheaja viimasel päeval said Lihula Gümnaasiumis kokku Lääneranna valla 16 aktiivset noort, et arutada Lääneranna noortevolikogu loomist. Koolituse viisid läbi Läänemaa Noortekogu aseesimees Dan Taidla ja Pärnumaa noortekogu esimees Eerik Hannus.

Tutvumise järel jaotuti gruppidesse, et rääkida noorte päevaprobleemidest. Varasema nelja valla ja kahe maakonna noored Varblast, Kõmsilt, Virtsust, Lõpelt, Koongast ja Lihulast kaardistasid oma kodupiirkondade probleeme ja otsisid lahendusi ühiseks tegutsemiseks. Esmase kitsaskohana toodi välja kehv bussiliiklus, sellega kaasnevad teisedki murekohad. Veel toodi välja sündmuste vähesus ja suviste töökohtade puudus. Rühmiti valiti välja olulisemad probleemid ja asuti nendele lahendusi otsima. Veidi mõttetööd ja juba leitigi erinevaid lahendusteid.

Päeva lõpus tutvustati noortele veel lühidalt noorteorganistatsioone: Eesti Noorteühenduste Liitu, noortekogusid ja noortevolikogusid ning selgitati nende kõigi põhimõtteid. Kõikidel soovijatel oli võimalus esitada erinevaid küsimusi. Kohalolijad olid Lääneranna noortevolikogu loomise ideest motiveeritud.

Pärnumaa Noortekogu esimehe Eerik Hannuse sõnul läks koolituspäev väga edukalt ning tal oli hea meel näha nii palju motiveeritud noori. “See oli minu jaoks üllatus, et Lääneranna vallas on nii palju noori, kes tahavad ühiskonda panustada,” tõdes Hannus. “Kordame sarnast koolitust ka teistes Pärnumaa valdades ja loodame näha sama tulemust. Ma loodan, et noorte kokkutoomine ja selliste töötubade korraldamine algatab palju kasulikke programme ja üritusi Pärnumaa noorte jaoks!”

Koolitusel osaleja Kärol Kalde arvates on oluline, et ka noorte arvamus oleks esindatud. “Mul on hea meel, et meie Lääneranna vallas leidub nii palju noori aktiviste, kes on tahavad kaasa rääkida ühiskondikel teemadel,” tõdes Kärol. “Tänane päev sujus väga hästi ning ootan juba järgmist koosolekut.”

 

Liisa Raavel,
Lihula Gümnaasiumi 11.klass

 

Fotod: Eerik Hannus, Elika Laur

Admin - post author

No other information about this author.