Loading... (0%)

Lihula lasteaed sai kingituseks “Aga Mina” põrandamängu

28 December 2016

MTÜ Aga Mina koostöös MøllerGruppeni ja tema Baltimaades asuvate ettevõtetega – Møller Auto, kuulutas novembri alguses välja konkursi, mille raames kingiti “Aga Mina” põrandamängud 50-le lasteaiale. Tänaseks on see konkurss lõppenud ning üks õnnelikest ohutusmängu saajatest on Lihula lasteaed.

Konkurss oli suunatud väikese lastearvuga ja/või hajaasustusega piirkondades ning äärealadel asuvatele lasteaedadele ning selle eesmärk oli toetada lasteaedu õppevahendiga, mida nad saavad integreerida igapäevastesse õppetegevustesse ohutusalaste teemade käsitlemiseks.

“Soovime, et igas Eestimaa lasteaias oleks vähemalt üks “Aga Mina” põrandamäng, mis aitab suurendada laste teadlikkust erinevatest ohtudest, ja seeläbi kujundada vigastusi vältivaid käitumisharjumusi,” ütles MTÜ Aga Mina juhatuse liige Getter Toome. “Oleme aga kogenud, et maapiirkondades asuvatel väikestel lasteaedadel on piiratumad võimalused õppevahendite soetamiseks. Nendes lasteaedades käivad lapsed vajavad aga täpselt sama palju teadmisi ohtude märkamise ja nende ennetamise kohta. Seetõttu on meil ülimalt hea meel, et MøllerGruppen otsustas toetada “Aga Mina” mängude jõudmist neisse lasteaedadesse,” lisas Toome, rääkides projekti olulisusest.

Møller Auto Eesti esinduste personaljuhi Sirli Roosi sõnul ajendas neid projekti toetama asjaolu, et mängu näol on tegemist praktilise töövahendiga, mis aitab lasteaia õpetajatel läbi viia ohutusteemalisi vestlusringe. “Antud projektiga saame toetada pea 10% Eesti lasteaedadest ja oleme õnnelikud, et meie toetusel on väga suur mõju,” lisas ta.

Suur huvi ja tubli ennetustöö

50 lasteaeda selgus kahes osas: komisjon valis välja esitatud taotluste alusel 45 lasteaeda ning paralleelselt toimus valik ka Aga Mina Facebooki lehel, kus selgitati välja 5 lasteaeda, kel on kõige aktiivsem ohutust ja tervist väärtustav toetajaskond.

25. novembriks laekus konkursi korraldajatele kokku 233 taotlusankeeti, mis näitab, et huvi mängu vastu on suur ning et paljud lasteaiad näevad selles enda jaoks vajalikku õppematerjali. Komisjonil oli valiku tegemine keeruline, sest väikeseid ja tublisid lasteaedu oli palju: otsutamisel oli väga oluline roll lasteaia senine vigastuste ennetusalane tegevus ja nägemus mängu rakendamisest, samuti ka lasteaia suurusel ning asukohal.

Lihula lasteaia ankeedi saatis teele direktor Anne Ööpik, kes kirjutas taotluses nii:

Laps on meie kalleim vara – seepärast soovime kindlustada oma kõigile lastele turvalise lasteaias oleku ning igapäevases olmes ja liikluses toimetuleku.

Läbi aegade on meie lasteaias püsivalt pööratud tähelepanu nii lähiümbruse, territooriumi, ruumide, mänguvahendite, mööbli ja olmesituatsioonide ohutuks kasutamiseks. Lisaks sellele on olmekeemia ning teravad esemed meie laste käeulatusest eraldatud. Samas õpivad pisikesed juba sõimeeast alates nuga, kahvlit, voolimispulka ning naasklit ohutult kasutama ja nendega kaasnevaid ohte hindama. Koostöös vallaga püütakse mõjutada ka täiskasvanute liikluskultuuri laste lasteaiatee ohutumaks muutmisel. /…/

Lihula Lasteaia ohtude ennetamise hea näide on ka liiklusväljak-parkla, mida regulaarselt ka kasutatakse; pidev koostöö Päästeteenistuse Lihula komandoga. Algava aasta veebruaris on planeeritud kohaliku kiirabibrigaadi külastus lasteaeda ning vanematele lastele väike praktiline esmaabikursus: haava puhastamine, sidumine, abi kutsumine jne.

“Mäng on asjalik ja toetab igati lasteaia õppekavas ette nähtud ohutuse teemat,” rääkis Anne ning lisas: “Otse loomulikult on meil hea meel, et valituks osutusime. Suur aitäh komisjonile meid märkamast!”

Mängu tutvustus toimub jaanuaris

21. detsembril toimus Møller Auto Mustamäe esinduses konkursi “Aga Mina mängin” pidulik tänusündmus. Kuna detsembri lõpp on lasteaias toimetusterohke, käis mängu vastu võtmas Sipsikute rühma Stenly õde Liset Kuusik.

Küsimusele, kas mäng on juba kasutusele võetud, vastas Anne Ööpik nii: “Kuna talvevaheajal on suurem osa lastest kodus ning meil on avatud üks rühm, on mäng alles tuttuus ja kasutamata. Siiski on meil Ain Saarega, kes on mängu üks loojatest, kokkulepe, et jaanuaris teeme lasteaias väikese tutvustava ürituse.”

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Fotod: Ain Saare

Admin - post author

No other information about this author.