Loading... (0%)

Jaak Kastepõld: Murranguline aasta

27 December 2016

Hea lugeja!

Peagi saab ajalooks aasta 2016. See on olnud märgilise tähendusega ning ülimalt tegus ja pöördeline aasta. Detsembrikuu jooksul on kõigi ühinevate valdade volikogud oma lõpliku kinnituse ühinemisotsusele andnud. Lihula Vallavolikogu kinnitas 8. detsembril lõppenud istungil ühehäälselt tänase ühinemiskursi.

Just sõnal „ühehäälselt” on meeletult suur kaal, selline ühtsus meie inimeste seas on midagi erakordset.

Eriti head meelt tunnen meie oma volikogu ja vallavalitsuse toimetuste, sihikindluse ja otsustamisvõime üle. See on midagi, mille üle saame kõik uhked olla, sest mitte kunagi varem pole me sedavõrd iseteadlikult oma tulevikuvalikute suunas liikunud.

Me saame ühiselt sellest vaid võita ja usun, et ka kõikide teiste ühinejate vallavalitsuste ja volikogude inimesed aduvad, kuivõrd oluline on sellistel, ütleksin, et murrangulistel hetkedel, meeskonnatöö, ja kui vajalik on oma piirkonna inimeste eest ühiselt seista.

Ei mina tea, teised otsustavad?

Eraldi murepunktina tooksin välja mõnede inimeste sihiteadliku püüdluse kogu saavutatut jalge alla tallata: tegemist on pahatahtliku ning sobimatu tegevusega. Erinevatest tulevikulahendustest on nii maakonnalehes kui meie valla teavitustes kogu aeg juttu olnud – kaalutud on tõesti kõiki aspekte ja võimalusi.

Sellegipoolest leidub neid, kes väidavad, et oleme Läänemaa lammutajad, kes pole otsinud lahendusi ja kõik, mis tehtud, on vale. Need inimesed ei paku lahendusi, vaid ainult õõnestavad seda, mis tehtud. Võimalike lahenduste pakkumise asemel tuleb sealt automaatne reaktsioon: “Ei mina tea, teised otsustavad.”

Nii ei lähe ja nii ei sobi ja nii lihtsalt ei tehta. Kõikidel valla kodanikel oli võimalus rääkida kaasa ning oma arvamust avaldada, seda nii rahvakoosolekutel kui ka ühinemislepingute parandusettepanekute tegemisel.

  • Me ei ole lammutajad ega lõhkujad, vaid otsime parimaid võimalusi meie piirkonna arendamiseks.
  • Olime ühinemisprotsessis väga aktiivsed ning soovisime ise määrata oma tuleviku, mitte mängida end nurka ja saada sundliidetuks.
  • Teemade lahkamisel meedias ei süveneta kahetsusväärselt liitumise tegelikku sisusse, vaid piirdutakse pelgalt maakondliku kuuluvuse küsimusega.
  • Maakondliku kuuluvuse teema on ületähtsustatud. Identiteeti kannavad inimesed, mitte maakonnad. Kelleltki ei võeta midagi ära: läbi ühinemise laienevad nii võimalused kui tegevuspiirkonnad.
  • Haapsalu ei ole tulevane regiooni keskus. Põhja-Läänemaa valik on Tallinn ning vaadates seda, kuidas Eesti on muudes valdkondades ja ametlikes struktuurides teeninduspiirkondadeks jagatud, on selge, et meie piirkonna keskuseks on juba praegu Pärnu.

Sõnadel “teeme koos” on meeletu vägi

Kuid lisaks ühinemistele ärgem unustagem ka igapäevaelu, kus on, mida meenutada. Sündmusi, mis 2016. aastast kirkana ajalukku lähevad, on väga palju: meil oli 805. juubeli aasta, Lihula Muusika- ja Kunstikooli 30. juubelit tähistati linnusemäel etendatud ooperiga (algse nimega lauleldus) „Uku ja Vanemuine”, Lihula valla esimene kohvikutepäev, Lihula kooli 230. aastapäev, meie noorte toimetused, õpilaste saavutused, koolide ja asutuste ettevõtmised, kõik traditsioonilised üritused, lisaks mitmed arendused, et meie igapäevaelu paremaks, kirevamaks ja mitmekesisemaks muuta.

Rohkemat soovida võib alati, kuid tahta oleks juba liig, sedavõrd äge aasta jääb meelde!

 Avaldan tänu ja kiidan kõiki tegijaid tehtu eest, olgu siis organisaatori, kaasaaitaja või osalejana, kõik tegevused on tähtsad.

Kogu piirkonna mõistes on kõige olulisem arusaamine, et sõnadel „teeme koos” on meeletu vägi, miski pole võimatu, tuleb vaid tahta.

Taas kord ei saa ma kedagi nimeliselt välja tuua, sest kardan kedagi nimetamata jätta. Aga ikkagi, see, mis tehtud, on jätnud maha jälje, millest areneb järgnevatel aastatel hoopis midagi suuremat ja võimsamat. Meie toimetajad on tõestanud, et oleme suutelised kas või kogu meie väikse Eesti ümber kujundama ja kogu maailmale mõnusa positiivse tõuke andma! Mina usun meie väge ja võimekust, uskuge Teie ka! Kaunist jõuluaega ja tegusat aasta lõppu kõigile!

Kogu Lihula Vallavolikogu nimel, soovin Teile kõikide soovide täitumist!

 

Jaak Kastepõld
Lihula vallavolikogu esimees

Varasemalt samal teemal
Jaak Kastepõld: Valdade liitumine, mis tegelikult toimub?

Admin - post author

No other information about this author.