Loading... (0%)

Lihula vallavolikogu kiitis ühinemislepingu ühehäälselt heaks

12 December 2016

Neljapäeval, 8. detsembril kiitis Lihula vallavolikogu ühehäälselt heaks Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemislepingu, mis on täismahus olemas ka Lihula Teatajas. Positiivne otsus tuli ka Hanilast ning Koongast, ajal kui Varbla vallavalikogu lükkas otsustamise edasi.

“Just sõnal „ühehäälselt” on meeletult suur kaal. Isegi, kui antud otsus ei tähenda lõplikku ühinemiskinnitust meie piirkonna neljale vallale, on selline ühtsus meie inimeste seas midagi erakordset,” kommenteeris Lihula vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld, lisades selgituseks, et lõplik kinnitus puudub seetõttu, kuna antud loo kirjutamise hetkel on Varbla Vallavolikogu lükanud ühinemiste osas lõpliku otsuse langetamise edasi 21. detsembrile.

Neljast omavalitsusest kolmes on aga otsused tehtud ning tulemused teada. Lihula vallavolikogu istungil oli kohal 11 volikogu liiget, kes kõik hääletasid ühinemise poolt. Hanilas oli ühinemise poolt kaheksa, vastu üks ja erapooletu üks volikogu liige ning Koongas oli ühinemise poolt seitse ja vastu neli volikogu liiget.

 

Päise pilt: kuvatõmmis Hanila-Koonga-Lihula-Varbla Ühinemisleht

Admin - post author

No other information about this author.