Loading... (0%)

Märkame ja tunnustame

19 October 2016

Hetkel on üle Eesti käimas mitu tunnustavat konkurssi, kuhu saavad kandidaate esitada kõik, kes soovivad. Igaüks meist teab kedagi, kes paneb oma tegemistesse hinge ja südame ning annab endast rohkem kui tingimata vaja. Praegu on hea võimalus seda märgata ning sellest ka teistele teada anda.


Rahvatantsu ja -muusika valdkonna tegijad
Kandidaatide esitamise tähtaeg: 21. oktoober.

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts kutsub traditsiooniliselt ka sel aastal kõiki rahvatantsu ja -muusika sõpru üles märkama ja tunnustama aktiivseid ja tublisid inimesi, kelle tegevus toetab antud valdkonna arengut.

Kandidaate saab esitada üheksas kategoorias, milleks on Aasta tantsujuht, Aasta kollektiiv, Aasta rahvamuusik, Aasta toetaja, Aasta looja, Aasta korraldaja, Aasta koolitaja, Aasta sündmus ning Pikaajaline panus valdkonna arengusse. Kandidaatide esitamise kord ja vormid on kättesaadaval ERRS kodulehel.


Läänemaa noorsootöö valdkonna tunnustamine
Kandidaatide esitamise tähtaeg: 31. oktoober.

Noorsootöö tunnustamine Läänemaal kutsuti ellu 2006. aastal. Tunnustamise eesmärk on tutvustada ja tõsta esile noorsootöösse panustanud ning seda edendanud isikuid ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju omavalitsuse, maakonna või üleriigilisel tasandil.

Ka sellel aastal soovib Lääne maavalitsus tunnustada maakonna parimat noort, noorsootöötajat, sündmust ja märkamist. Esitamise kord ja vormid on saadaval Maavalitsuse kodulehel.


Noortevaldkonna tegijad
Kandidaatide esitamise tähtaeg: 1. november.

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja kandidaatide esitamise noortevaldkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud (sh üleriigilised noorte- ja noorsooühingud, katusorganisatsioonid, koolid, kohalikud omavalitsused ja maavalitsused jne) järgmistes kategooriates:

 • aasta noorsootöötaja
 • aasta huvikool
 • aasta noortekeskus
 • aasta noorteühing
 • aasta osaluskogu
 • aasta noortemalev
 • aasta noortelaager
 • aasta kohalik omavalitsus
 • aasta noortevaldkonna sõber/toetaja
 • aasta sündmus/algatus/koostöö noorsootöös
 • pikaajaline panus noortevaldkonda

Esitamise kord ja vormid on saadaval Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel.


Aasta sotsiaaltöö tegija
Kandidaatide esitamise tähtaeg: 1. november.

Lääne maavalitsusel on koostöös Läänemaa Omavalitsuste Liiduga kujunenud toredaks traditsiooniks tõsta esile sotsiaalvaldkonnaga tegelevaid spetsialiste, vabatahtlikke ja organisatsioone, kes läbi isikliku eeskuju ja panuse on kaasa aidanud sotsiaalprobleemide leevendamisele.

Kandidaatide nimed koos lühikirjeldusega tuleb esitada Lääne maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnale kertsi.lohmus@laane.maavalitsus.ee.


Aasta haridusjuht
Kandidaatide esitamise tähtaeg: 7. november.

Haridusportaali meeskond ootab kandidaate Aasta Haridusjuhi 2016 tiitlile. Auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud haridusvaldkonna arendamisel, tõstnud haridusasutuste mainet ja toonud oma haridusasutusele tuntust.

Kandidaatideks sobivad kõik austust ja tunnustust väärivad haridusjuhid, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju hariduse valdkonnas on 2016 aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt haridusasutuse arengut.

Esitamise kord ja vormid on saadaval Haridusportaali kodulehel.


Aasta küla 2017

Tegemist on aunimetusega, mida omistatakse Eesti Külaliikumise Kodukant poolt külale/külade piirkonnale või alevikule, mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. Kodukandi Aasta küla valimised toimuvad küll alles tuleval 2017a., kuid siiski ootab Kodukant Läänemaa juhatus ettepanekuid Läänemaa tegusate külade kohta juba praegu: ikka selleks, et neid esile tõsta ning tublim esitada Aasta küla 2017 nominendiks Läänemaalt. Ettepanekuid oodatakse ene@kklm.ee.


Kristina Kukk
Lihula Teataja kaastoimetaja

 

Varasemalt samal teemal:
Läänemaa Aasta Huvikooli Õpetajaks sai Lihula muusikakooli õpetaja Mati Põdra
Lihula vald tähistas õpetajate päeva ning andis Pille Saatmäele üle Aasta Õpetaja tiitli
„Aastad täis sära ja väärikust” festivali raames sai tunnustuse ka Lihula sotsiaaltöötaja Anu Veide
Lihula vald tänas ja tunnustas
Fotogalerii: “Läänemaa tunnustab 2015” – tänukirjade sadu Lihula suunal

Admin - post author

No other information about this author.