Loading... (0%)

Nele Sõber valiti EUROPARC Föderatsiooni nõukokku

11 September 2017

MTÜ Terra Maritima juhataja ja Keskkonnaameti Läänemaa keskkonnahariduse spetsialist Nele Sõber valiti EUROPARC Föderatsiooni nõukokku.

6-10. septembrini toimus Portugalis EUROPARC Föderatsiooni konverents, kus valiti uus föderatsiooni president ning nõukogu. Teiste seas kandideeris nõukokku ka Nele Sõber, kelle kandidatuuri esitas Soome suuruselt kolmas rahvuspark Pallas-Yllästunturi.

“Mul on see suur au, et saan kaasa rääkida üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku arengu teemades,” selgitas Nele Sõber ning lisas: “EUROPARC Föderatsiooniga olen seotud juba 2009 aastast, kui Keskkonnaamet oli partneriks projektis “Parks and Benefits”. Tihedamalt puutusin antud organisatsiooniga kokku, kui sain EUROPARCi Põhja- ja Baltimaade sektsiooni koordinaatoriks, kuhu kuulub 8 riiki: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island.”

“EUROPARCi Föderatsioon on väga suur rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub ligi 400 liiged 36 Euroopa riigist – neist enamus on erinevat tüüpi kaitsealade administratsioonid. Nele valimine nõukogu liikmeks näitab, et Eesti looduskaitset tuntakse ja tunnustatakse. Olime Nelega hea meeskond juhtides Põhja- ja Baltimaade sekstiooni tööd ning ilmselt sellest ajast meid usaldatakse,” selgitas Kaja Lotman, kes oli EUROPARCi Põhjamaade-Baltimaade sektsiooni president ning 2014-2017 organisatsiooni nõukogu liige.

“Nele sai 100% häältest, mis on väga hea tulemus. Mina jätkan EUROPARC-is aktiivselt tegevust säästva põllumajanduste töörühmas, kus koostame juhist Euroopa kaitsealade töö paremaks korraldamiseks,” lisas Kaja.


Europarci Föderatsioon on Euroopa Kaitsealade ühendus, mille eesmärkideks on edendada kaitsealade planeerimist ja korraldust parimal viisil, aidata kaasa uute kaitsealade tekkele, tõsta arusaama ja teadlikkust kaitsealadest.
Need on vajalikud ettevaatusabinõud kindlustamaks loodusväärtuste säilimise ja mõjutada EL-i poliitikat ning erinevaid struktuurifonde. Oluline on kaitsealade koostöö: vahetada kogemusi ja innustada üksteist ning propageerida looduskaitset üldiselt.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Foto: Europarc (Nele on esineme vasakult)

Admin - post author

No other information about this author.