Loading... (0%)

Nelja valla külade ühisseminar toimub 27. septembril Lihulas

22 September 2016

Teisipäeval, 27. septembril kell 18-20 on kõik huvilised oodatud Lihula mõisa kuulama ja kaasa rääkima külade ühistegevuse teemal Hanila, Lihula, Koonga ja Varbla valla ühinemise raames.

Senisest haldusreformi käigust annavad ülevaate Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos ja Lihula vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld. Sellele järgnevad arutelud rühmades, jagamaks parimaid kogemusi ja tehes ettepanekuid ühistegevuse korraldamiseks uues loodavas vallas.

Seminarile on oodatud külade ja seltside esindajaid, külamajade haldajaid ja kõiki inimesed, kes soovivad kaasa rääkida uue valla tulevikus.

Päevakava

  • Külaliikumine Kodukant projekti tutvustus
  • Haldusreformi käigust Varbla, Koonga, Lihula ja Hanila vallas
  • Tutvumine ja töörühmadesse jagunemine
  • Rühmatööd teemadel:
    * parimad kogemused, ettepanekud ühenduste ja seltside kaasamiseks valla demokraatlikul juhtimisel
    * seltsi- ja külamajade tegevuskulude toetamine valla eelarvest
  • Kokkuvõte

Info ja registreerimine 26. septembriks, larissa@kklm.ee, 53977603 või kadri_aija@hotmail.com, 5167650

Larissa Mandel
MTÜ Kodukant Läänemaa

Päise foto: Ain Saare

Admin - post author

No other information about this author.