Loading... (0%)

Rahvaküsitluse tulemused: 76.6% Lihula hääletanutest toetas ühinemist

28 November 2016

Eelmisel nädalal toimusid Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdades ühinemise teemalised rahvaküsitlused, kus nelja valla peale kokku käis hääletamas 531 inimest. 

Nii e-hääletusel (mis toimusid Koonga ja Lihula valdades), kui ka sedelhääletusel tuli elanikel vastata küsimusele: Kas toetate Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“

Nelja valla 4907 hääleõiguslikest käis hääletamas kokku 531 inimest ehk 10.8%. Neist valdav enamus ehk 73.1% (388 inimest) vastas küsimusele jaatavalt.

rsz_00_varje-ojalaimg_4651“Selline tulemus näitab, et oleme teinud õigeid otsuseid ning liigume õiges suunas,” kommenteeris tulemusi Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.


Hanila vallas käis hääletamas kokku 9.2% hääleõiguslikest ehk 119 inimest

  • Küsimusele vastas jaatavalt 94 ehk 79% hääletajatest

Koonga vallas käis hääletamas kokku 14.4% hääleõiguslikest ehk 133 inimest

  • Küsimusele vastas jaatavalt 105 ehk 79% hääletajatest

Lihula vallas käis hääletamas kokku 8.6% hääleõiguslikest ehk 167 inimest

  • Küsimusele vastas jaatavalt 128 ehk 76.6% hääletajatest

Varbla vallas käis hääletamas kokku 15% hääleõiguslikest ehk 112 inimest

  • Küsimusele vastas jaatavalt 61 ehk 54.5% hääletajatest

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest oli õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elas püsivalt eelpool mainitud valdades.

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Varasemalt samal teemal:
Ühinemise küsitlused on ukse ees
Tänasest kolmapäevani on avatud ühinemise teemaline elektrooniline rahvaküsitlus
Reedel ja pühapäeval saab tulla Lihula küsitluspunkti valdade ühinemise osas arvamust avaldama

Admin - post author

No other information about this author.