Loading... (0%)

Kultuuriminister Indrek Saar külastas Lihulat

29 November 2016

Eile oli Lihulas visiidil kultuuriminister Indrek Saar, kes külastas Lihula mõisa, kultuurimaja ning meie õppeasutusi. Ministrit võtsid vastu Lihula vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld ja vallavanem Varje Ojala-Toos.

Lisaks kultuuriministrile külastas Lihulat ka Pärnu maavanem Kalev Kaljuste ning Sotsiaaldemokraatliku erakonna Pärnu ja Läänemaa koordinaator ning Audru osakonna esimees Jana Ristimets ning päeva esimeses pooles ka Lääne maavanem Neeme Suur. “Oli suur rõõm näha, kuidas kogukonna eestvedajatel on suur ja ühine usk sellesse, et elu maal on võimalik – veegi enam, see ei pea olema igav ja üksluine. Koos ministriga otsitigi lahendusi, kuidas saaks riik aidata kultuurielu maal mitmekesisemaks muuta,” rääkis Jana Ristimets.

Hommikusel kiirel briifingul anti ministrile ülevaade meie valla ajaloost, haridus- ja kultuuriasutustest ning käimasolevatest projektidest ning ka haldusreformi edenemisest meie vallas. Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos tutvustas mõisa ning selle kui muuseumi perspektiive. Samuti räägiti ka kultuurimaja tulevikuplaanidest ning selle kavandatavast remondist.

“Te ajate väga õiget asja,” sõnas Indrek Saar ning lisas, et Lihula kultuurimaja renoveerimine on oluline ettevõtmine. Arutluse teemaks tuli ka uue hooldekodu rajamine Kasari endisesse koolimajja, kus toodi välja oluline aspekt nii uute töökohtade loomise kui ka säästva planeerimise näol. “Oluline on märkida, et me ei lõhu rabasid ning ei risusta maad, vaid kasutame olemasolevaid ressursse ning hooneid,” selgitas volikogu esimees Jaak Kastepõld.

Loomulikult tutvustati kultuuriministrile ka meie hariduasutusi: Lihula Gümnaasium, Muusika- ja Kunstikool ning Metsküla Algkool. Kiirele ülevaatele järgneski eelmainitud asutuste külastus.


Kultuurimaja külastus

“Minister Indrek Saar tundis huvi ja oli siiralt imestunud Lihula kultuurimaja üle: vaatamata sellele, et tegemist on nõukogude ajal ehitatud hoonega, on see küllaltki hästi säilinud,” rääkis kultuurimaja direktor Tiina Lobja ning lisas, et ministrile oli meeltmööda ka see, et kultuurimaja on küllaltki suure külastatavusega ning tegevust ja üritusi jagub.

“Kuigi rahastamise osas ei olnud rõõmusõnumeid jagada, sest ERM-i ja EKA ehituse viimased tasumised toimuvad alles 2022.a, oli minister siiski seisukohal, et peale seda võiks riik kaaluda finantsabi eraldamist kultuurikeskuste säilimiseks,” selgitas Tiina Lobja ning avaldas siirast lootust, et see nii ka läheb.”Kindlasti on Lihula kultuurimaja säilimine ja arendamine väga oluline,” sõnas Indrek Saar ning rõhutas, et  renoveerimistööde planeerimisel on oluline kõik hoolikalt läbi mõelda, et teha maja võimalikult ökonoomseks ning anda lisaväärtust. “Nii kujuneb see veelgi suuremaks keskuseks ja lisab ka suurt perspektiivi. Rahastamise osas on tarvis otsida ja mõelda, kuidas saaks see kõik võimalikuks,” jäi kultuuriminister positiivseks.


Lihula Gümnaasiumi külastus

Kultuuriministri ennelõunane aeg oli pühendatud Lihula Gümnaasiumile. Lisaks koolimaja ja sealse koolieluga tutvumisele kohtus ta 9.-12. klassi õpilastega, kellele tutvustas Kultuuriministeeriumi tööd ja põhilisi valdkondi, rääkis maailma muutmisest ja sellest, kuidas saada poliitikuks. Lisaks tuli juttu haldusreformist ja hiljuti toimunud Lihula valla rahvahääletuse tulemustest. Erik Mikkus, Lihula kooli ajalehe Tikri peatoimetaja, kajastas seda ka koolilehes, mille artiklit saate lugeda siit.

Rahvahääletuse tulemusi kommenteeris minister nii: “Osavõtnute protsent oli küll väike, kuid võrreldes Pärnuga, kus osales üks protsent hääleõiguslikest elanikest, oli see siiski märkimisväärne.” Samuti märkis ta, et kui Lihula õnnestub kujundada üheks tõmbekeskuseks, kus kultuurielu toimib ja regioon suudab ka töökohti luua, on tehtud otsus igati põhjendatud.


Lihula Muusika- ja Kunstikooli külastus

Lihula Gümnaasiumi külastusele järgnes Muusika- ja Kunstikooli külastus. “Tegime ringkäigu koolis, vaatasime igast klassiuksest sisse, proovisime näidata ja seletada mida teeme, kus ja kuidas toimetame. Tundus, et saadi hästi aru,” rääkis muusika- ja kunstikoolidirektor Piia Saak, “minister Indrek Saar on ju ka oma ala spetsialist, mitte lihtsalt poliitik ning on saanud selles ametis ka pikemalt olla.”

Jutuks tuli ka huviharidus ja selle toetamine riigi poolt. “Kuigi olen suur viriseja ja alati näen kusagil miskit viga laita, pean ütlema, et kultuuriministeerium on üks väheseid, keda hetkel siiski pigem kiidaks,” tõdes Piia, “huviharidus on aastaid haridus- ja teadus- ning kultuuriministeeriumi vahelisele alale jäänud ja keegi meiega eriti pole tahtnud riigi poolt tegeleda. Oleme täiesti KOVi “kaela peale” jäetud. Nüüd on kultuuriministeerium siiski lõpuks sellele mõtelnud ja töötanud välja süsteemi, kuidas riik võiks huviharidust toetada.”

Nimelt on riik lubanud järgmisest aastast alustada huvihariduse finantseerimist kohaliku omavalitsuse üksustes ning sealsetes nö katusorganisatsioonides. Kultuuriministeeriumi poolt välja töötatud süsteemi peab hakkama plaanide kohaselt ellu viima aga Haridusministeerium.


Metsküla Algkooli külastus

Kultuuriministri Lihula visiit kulmineerus Metsküla Algkoolis, kus analoogselt Lihula Gümnaasiumile tutvuti ka koolielu ja -töökorraldusega. Indrek Saare sõnul on tegemist kooliga, mis loob lastele mitmekesiseid õppimisvõimalusi. Jutuks tuli ka laste teatrikülastused ning kujutava kunsti toomine lasteni. Viimase osas märkis minister, et sellega võiks tegelada juba riiklikul tasemel, et ka näituste külastamine jõuaks, analoogselt teatrikülastustega, kõikidesse koolidesse.


Sisutiheda ja konstruktiivse päeva kokkuvõtete tegemiseks saadi taas kokku Lihula mõisas.

Kultuuriminister märkis oma kokkuvõtes, et see, kuidas kohalik kogukond usub, et kõik on võimalik, on igati kiiduväärt: “Paljud asjad saavadki alguse suhtumisest, mis Lihulas on minu meelest igati positiivne.”

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Fotod: Kristina Kukk, Janar Sõber, Piia Saak ja Jana Ristimets

Admin - post author

No other information about this author.