Loading... (0%)

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus teostab noorsportlaste koormustestimisi

03 May 2016

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus teostab 21. ja 22. mail noorsportlaste koormustestimisi.

Noorsportlaste tervisekontrolli üldine eesmärk on tagada iga sportlase tervis ja ohutus nii treeningutel kui võistlustel. Spordimeditsiinilist terviseuuringut tehakse noorsportlastele vanuses 9-19 aastat ja see on tasuta.

Noorsportlase tasuta tervisekontroll on suunatud sportlasele, kes:

  • on 9-19aastane;
  • osaleb regulaarselt spordiklubi, spordikooli või kooli juures tegutsevastreeningrühmas;
  • treenib nädalas 5 või enam tundi (1 treeningtund = 60 minutit).
    NB! Treeningtundide hulka ei arvestata kooli kehalise kasvatuse tunde.

Laste ja noorte osalemine intensiivses treeningus ja võistlusspordis on suurendanud oluliselt vajadust tervisliku seisundi järelevalve järele. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused nagu südame-veresoonkonna või tugi-liikumis süsteemi kahjustused aga ka äkksurm. Seetõttu on äärmiselt oluline, et lapsevanemal oleks teada treeningutel käiva lapse terviseprobleemid.

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus palub anda teada tervisekontrollist huvituvate laste arvu ja soovitud kuupäeva hiljemalt 9. maiks raili.aas@hnrk.ee või telefonil 472 5423.

Täiendav info on kättesaadav kliinikum.ee kodulehel.

Admin - post author

No other information about this author.