Loading... (0%)

Lihula heakorrakonkurss tuleb taas!

04 May 2016

Lihula vald korraldab taaskord heakorrakonkurssi ning palub elanikelt abi ilusate kinnistute märkamisel ja tunnustamisel.

Lihula valla Keskkonna- ja maaspetsialist Helen Mihkelson kutsub inimesi üles märkama ilusaid ning korras olevaid hooneid, mis väärivad äramärkimist ja tunnustamist ning palub nendest endale teada anda aadressile helen.mihkelson@lihula.ee hiljemalt 16. maiks. Kirjale palub ta võimalusel lisada vabas vormis põhjenduse, miks just see majapidamine või hoone heakorra tiitlit väärib.

Helen märgib, et :”Heaolukonkursist võivad osa võtta kõik Lihula vallas kinnistut omavad füüsilised ja juriidilised isikud.”

Konkursil osalevad kinnistud vaatab töörühm üle mai kuu jooksul ning võitjaid autasustatakse Lihula kultuuripäevade ajal augustis.

Kasemetsa_Nurme_6

Eelmise aasta Talude kategoorias võidu pälvinud Vaike ja Adu Tiitmaa kinnistu Nurme külas.

Hinnatavad kategooriad

Heakorrakonkursi raames hinnatakse Lihula haldusterritooriumil olevate kinnistute heakorda järgnevates kategooriates:

  • Ühepereelamud Lihula linnas
  • Ühepereelamud Lihula vallas
  • Korterelamud
  • Talu
  • Suvilad ja aiamajad
  • Haldus-, äri- ja tootmishooned

Heakorrakonkursi töörühm jälgib järgnevaid kriteeriume:

Eelmise aasta kategoorias Ühepereelamud Lihula linnas osutus parimaks Metsa tänava kinnistu, mille omanikeks Juta ja Helle Meltsas.

1. omandis oleva või kasutatava krundi planeering, kasutamise funktsionaalsus, linna ja loodusliku omapära arvestamine ning krundi ja territooriumi hooldamine;
2. ehitiste arhitektuuriline lahendus, nende korrashoid, kujundus ja hooldus;
3. väikevormide (piirdeaiad, kõnniteed, trepid, terrassid, välisvalgustus, basseinid, kaminad, laste mänguväljakud jne.) olemasolu, väljanägemine ning vastavus objekti iseloomule ja vajadusele;
4. kõrvalhoonete väljanägemine ja hooldus;
5. asutuse siltide ja majanumbrite olemasolu;
6. kinnistul asuva reklaami korrasolek;
7. Lihula valla heakorra eeskirja täitmine;
8. omanike koostöö ja omaalgatus heakorra parandamisel, heade ja järgimist vajavate ideede rakendamisel;
9. riigilipu heiskamine riiklikel pühadel;
10. jäätmekäitluses osalemine vastavalt Lihula valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele;
11. Lihula vallas koerte ja kasside pidamise eeskirja täitmine.

 

Päise foto: Suvilate ja aiamajade kategoorias parimaks tunnistatud Raivo ja Ruth Raavi kinnistu Pagasi külas.

Fotod: erakogu

Admin - post author

No other information about this author.