Loading... (0%)

Vastvalminud Läänemaa aastaraamat on sel korral elektroonne

15 July 2016

Lääne Maavalitsus annab teada, et valminud on Läänemaa aastaraamat 2015, mis võtab kokku läinud aastal maakonnas toimunu läbi erinevate asutuste ja ettevõtete prisma. Sel korral on aasta ülevaade vaid elektroonsel kujul, paberkandjal versioonist otsustati loobuda.

Lihula valda puudutav 2015. aasta kokkuvõte on mullu  ilmunud  raamatuga võrreldes  sisukam ja annab lugejatele suurema pildi sellest, mis meie vallas on aasta jooksul aset leidnud.

Raamatus on välja toodud 2015. aasta numbrites, mida kajastasime samanimelises artiklis ka lõppenud aasta detsembris. Lisaks on ära märgitud tunnuslause konkurss, isikute ja asutuste tunnustused, aga ka mullu Lihula Teataja uudiste top 10. Viimane on pisut lühendatud versioon detsembris ilmunud artiklist.

Läänemaa aastaraamat 2015, mille sisu on tootnud maavalitsuse osakonnad, maakonnas asuvad riigiasutused, mitmed haridusasutused ja omavalitsused, on kättesaadav Lääne maavalitsuse kodulehel.

Tänavuseks innovaatiliseks ideeks on aastaraamatu salvestamine mälupulgale, mille saavad kõik asutused, kes selle sisu loomisele oma panuse andsid. Samuti on aastaraamat peatselt kättesaadav ka maakonna raamatukogudes.

Kristina Kukk
Lihula Teataja kaastoimetaja

Fotod: Lääne Maavalitsuse koduleht

Admin - post author

No other information about this author.