Loading... (0%)

Arvamusfestival: Lihula vallavanem ja koolidirektor osalevad paneeldiskussioonis

14 August 2015

“Sama tähtis kui arutlemine ja oma väidete tõestamine, on ka teise osapoole kuulamine ja eri seisukohtade arvestamine,” niimoodi algab Paides toimuva Arvamusfestivali hea arutelutava kirjeldus.

Paides algas täna Arvamusfestival, mis toob kokku arvamusliidreid ja erinevaid seisukohti üle terve Eesti ning kaugemaltki. Oma sõna saavad sekka öelda ka Lihula esindajad. Täna oli turvalisuse teemal kaasa rääkimas Varje Ojala-Toos, homme on tuleviku kooli ja noorsootöö teemadel mikrofoni taha palutud Lihula gümnaasiumi direktor Janar Sõber.

“Eesti Euroopa turvalisimaiks riigiks?”

Niisugune oli ohutust ja turvalisust puudutav teema, kuhu oli Lääne prefektuuri kutsel palutud kaasa rääkima ka Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos. Nimelt on Lihula vald silma jäänud oma turvalisuse ümarlaudadega ning nende tulemusel loodud tegevuskavaga.
Lisaks on esile tõstetud Lihula Teataja ohutuse rubriiki, tänu millele on Lihula vallast saanud nii Politsei kui Päästeteenistuse pressiesindajate jaoks arvestatav koostööpartner ohutust puudutava info levitamisel.

Teemaala: Julgeoleku ala
Moderaator: Andres Sinimeri

Osalejad: Elmar Vaher (PPA peadirektor), Varje Ojala-Toos (Lihula vallavanem), Eha Paas (Eesti külaliikumine Kodukant), Dmitri Teperik (Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja programmi Sinu Riigi Kaitse peakoordinaator).

Süüteod ja õnnetused nõuavad Eestis igal aastal inimelusid ning põhjustavad nii kaudset kui ka otsest ja tuntavat varalist kahju. Lisaks mõjutavad need juhtumid ka inimeste turvatunnet ehk seda, kui hea on Eestis elada. Arutame selle üle, mida on võimalik teha, et neid juhtumeid ära hoida ja kui palju see üldse võimalik on. Mida saab ja peab tegema politsei? Mida on aktiivsete kogukondade inimesed ära teinud ja millised on nende kogemused?
Kas kuritegevust või riskikäitumist on võimalik välja juurida? Kui palju on turvalisus kui mõtteviis Eestis levinud ja kuidas enda hoidmist noortesse süstida? Kes kuuluvad turvalisuse loojate ringi ning kas ja kus see katkema kipub?

Arutelu korraldas Politsei- ja Piirivalveamet.

Kas tulevikukool vajab huviharidust ja noorsootööd?

Kuna jutud sellest, et Lihulas on andekad noored ning avatud maailmavaatega ettevõtlik koolidirektor, on levinud kaugemale, on homsesse paneeldiskussiooni ühena neljast eestkõnelejast palutud ka Lihula gümnaasiumi direktor Janar Sõber.

Teemaala: Uut moodi õppimise ala
Moderaator: Siim Värv
Osalejad: Liina Tamm (Konguta kooli direktor), Hele-Riit Vällik (Lille maja noortekeskuse juhataja), Mari Tammar (Kehtna kunstide kooli juhendaja), Janar Sõber (Lihula gümnaasiumi direktor).

Eesti koolid kasutavad üha enam aktiivõppemeetodeid, projekt- ja õuesõpet ning püüavad järjest rohkem arvestada õpilase huvide ja vajadustega. Selle nihkega on kooli ja noorsootöö põhimõtted ja õppemetoodika muutumas järjest sarnasemaks. Kas teineteisele lähenemine tähendab seda, et kool on üle võtmas noorsootöö (sh huvitegevuse) rolli või hoopis seda, et kool saaks osa õppimisest „välja anda“?
Kuidas saavad koolid juba täna partnerite abil õppimist huvitavamaks muuta ja väljaspool kooli omandatud oskusi ja kogemusi koolis arvestada?

Fotod ja tekst: Kristi Märk

Admin - post author

No other information about this author.