Loading... (0%)

Haapsalu Kutsehariduskeskus kutsub tasuta tööalastele kursustele

18 August 2016

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on sügisel võimalik tasuta õppida tööalastel koolitustel. Kursuseid toetab programm „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“.

Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused. Sihiks on jõuda täiskasvanuteni, kes seni elukestvas õppes ei ole osalenud, aga vajavad seda kõige enam.

Kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides rakendatava programmiga on lisaks teistele kutsekoolidele liitunud ka Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Haapsalu KHK koolitusjuht Ingrit Kera sõnul on õpingutele oodatud kõik täiskasvanud õppijad ning eriti need, kes ei ole omandanud erialast haridust peale põhikooli lõpetamist. “Teised grupid saavad õppele juhul, kui koolitustele on vabu õppekohti. Kõik oleneb motivatsioonikirjeldusest, mida õppija saab täita registreerumisel,” selgitas Ingrit.

20 erinevat õppekava

Sügisperioodil said ESF programmist rahastuse 20 Haapsalu KHK õppekava. Lisaks põnevale mööbli või muu toote/objekti kavandamisele SketchUp Make abil, on võimalik õppida veel plaatijaks, maalriks ning pehme mööbli valmistajaks. Selgeks võib saada ka FIE raamatupidamise, abikoka, aga ka puhastusteenindaja algteadmised. Lisaks eeltoodudule on HKHK pakkumas veel 13 muud põnevat koolitust, millega saate tutvuda nende kodulehel.

Õmbluskursus

“Meie kursuste valdkondade valik sõltub kooli poolt õpetatavatest erialadest, aga püüame reageerida ka tööturu vajadustele. Nii näiteks tegime kevadel mitu tasuta tööalast koolitust koostöös Haapsalu Sotsiaalmajaga. Mõneti annab suunad ette ka ministeerium. Sel korral olid väga oodatud kursused, mis kestaksid kauem ja lõpuks viiksid õppija kutseeksamini,” ütles Ingrit Kera.

Enamik kahekümnest koolitusest algavad septembris ja oktoobris: pikemad kursused kestavad detsembrini ning lõpetada soovitakse enne jõulupühi.

Kursuse „Ettevalmistav kursus Läänemaa giidi eksami sooritamiseks“ on lükatud kevadesse, sest see on ajaliselt sobilikum – nii saavad ka eksami sooritanud kohe ka tööle asuda.

Siinkohal tasub ära märkida, et koolitustele ei saa tulla need soovijad, kes juba õpivad tasemeõppes, kuid kõikide teiste jaoks on registreerimine avatud ning see toimub kodulehe kaudu.

Põhumaja rajamise koolitus

Lisaks tasuta koolitustele jätkab HKHK sügisel ka hobikoolitustega – septembris soovitakse alustada lapitehnika kursusega algajatele ja fotograafiakoolitusega. Ka loovkursuste ja lühikoolitustele registreerimine on juba avatud.

Küsimusele, kas kursustel osalemiseks on vajalik eelnev õpikogemus, vastas Ingrit: “Üldiselt ei ole haridusalaseid eeltingimusi: välja arvatud need, mis eespool kirjeldatud said. Iga koolituse ees on põhjalik tutvustus – seal on näha, kas edukamaks kursuse läbimiseks on vaja mõnda varasemat oskust. Eeltingimused võivad olla keeleõppes ja arvutikoolitustel. Oluline on, et tervislik seisund võimaldaks õppida ning hiljem ka töötada valitud valdkonnas. Väga oluline on aga soov õppida!”

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja kaastoimetaja

 

Pildid: Ingrit Kera

Admin - post author

No other information about this author.