Loading... (0%)

Kooliujumine: algas ulatuslik koostöö laste ujuma õpetamiseks

22 January 2018

Sellel nädalal jõuavad kõikidesse esimeste klassidega koolidesse erilised pakid, mis sisaldavad ujumismütse lastele, infovoldikuid lapsevanematele ja plakateid kooli seinale. Eesti Ujumisliidu ja Päästeameti eestvedamisel algab ulatuslik koostöö lastele ujumisoskuse õpetamisel.

Möödunud aastal võttis Vabariigi valitsus vastu kaks olulist otsust, mille eesmärgiks on parandada meie inimeste tervist ja turvalisust ujumisoskuse kaudu.

Valitsus eraldas kohalikele omavalitsustele ujumise algõpetuse läbiviimiseks koolis iga-aastaselt lisaraha miljon eurot. Kokku on riigipoolne toetus ujumise algõpetusele alates 2018. aasta jaanuarist 1,23 miljonit eurot.

Teiseks otsustati rakendada alates sellest aastast põhikooli kehalise kasvatuse ainekavas ujumise osas uut õpitulemust: „Õpilane oskab ujuda, sealhulgas vees sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200 meetrit edasi liikuda; hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.“

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints nendib: „Et lapsed tuleks ootamatult vette sattudes paremini toime, peab nende ujumisoskus märkimisväärselt paranema“. Vastavalt Eesti Ujumisliidu ja Päästeameti väljatöötatud õppematerjalile tuleb ujumisoskust hinnata kriteeriumide kohaselt, mis on levinud ka Põhjamaades.

Eesti Ujumisliidu president Karol Kovanen ütleb: „Uus õpitulemus on kindlasti väljakutse, mis nõuab professionaalset ja loovat lähenemist ning koostööd eri osapoolte vahel: kool, lapsevanemad, kohalik omavalitus, ujumisklubid ja Ujumisliit, ning loomulikult laps ise.“

Valitsuse ülesandel on Eesti Ujumisliit alates 2018. aastast kooliujumise koordinaator, partner ujumisõpetajatele, koolidele ja kohalikele omavalitsustele, et iga laps saaks koolist kaasa ujumisoskuse.

Kogu info kooliujumise kohta on kõigile osalistele kättesaadav uuelt veebilehelt www.kooliujumine.ee. Lapsevanematega suhtlemiseks ning ujumisoskuse vajalikkuse selgitamiseks on loodud ka uus Facebooki leht “Kooliujumine”, mis asub aadressil www.facebook.com/Kooliujumine/.

Ujumisliit on ette valmistanud ka metoodilised õppematerjalid ujumisjuhendajate koolitamiseks. Koostöös Päästeameti ja Kultuuriministeeriumiga on juba koolitatud pea 700 juhendajat, kuid õpetajate täiendkoolitused jätkuvad ka tulevikus.

 

 

 

Helen Link, 
Ujumise algõpetuse projektijuht

 

Foto: Pilt pakist, mis on saadetud igasse kooli, kus õpivad esimese klassi õpilased

Admin - post author

No other information about this author.