Loading... (0%)

Kuidas muuta tunniväliseid tegevusi mõtestatud õpikogemuseks?

18 January 2018

17. jaanuaril osalesid Lõpe ja Koonga koolid Ettevõtlike koolide õppepäeval “Kuidas muuta tunniväliseid tegevusi mõtestatud õpikogemuseks?”, kus õpilastel oli võimalus arutada teemadel, mis seonduvad tunnivälise tegevusega enesearenduses.

Rühmatöö teemadeks olid digi-, sotsiaal-, õpi-, kultuuri- ja enesemääratluspädevus. Noored tõid välja ideid ja põhimõtteid, mida jälgida, et õpilastel oleks ruumi ja vabadust jõuda soovitatud pädevusteni endale sobival viisil.
Saime taas hea kogemuse nii aruteludes kui esinedes.

Koolitusel osalesid Margus Pikkmets, Jaana Klaas, Maris Pikkmets, Karmen Pikkmets, Triinu Pikkmets, Kristjan Jaak Kangur ning õpetajatest Sirje Kaska ja Merike Pikkmets Lõpe Koolist; Jane Burk, Kaisa Mitt, Berit Kuru, õpetajad Meeli Luige ja Margit Ojaots Koonga Koolist.

Õppepäeval osalenud õpilastel tekkisid koolituselt lahkudes mitmed ideed, kuidas kõike õpitut oma kooli teistele edasi viia.


Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine. Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan–suudan–teen eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima.

Projektiga liitudes tuleb läbida mitmeid koolitusi nii õpetajatel kui õpilastel. Oleme osalenud juba edulugude konkursil ja külastanud Läänemaa koole.

Lääneranna vallast osalevad projektis hetkel vaid Koonga ja Lõpe koolid.


Tekst ja fotod: Merike Pikkmets

Admin - post author

No other information about this author.