Loading... (0%)

Lihula Gümnaasiumi õpilased osalesid Euroopa Parlamendi simulatsioonimängus

17 November 2016

Novembri alguses osalesid Lihula Gümnaasiumi 10. klassi õpilased koos õpetaja Heli Raaveliga Euroopa Parlamendi simulatsioonimängus. Praeguseks on Civitta Eesti kodulehel ilmunud ülevaatlik kokkuvõte, mida see mäng täpsemalt sisaldas ning mis tulemusteni jõuti.

“Tegelikult pole see meil esimene kord Euroopa Parlamendi simulatsioonimängu mängida. On ju meie kooli õppekavas valikaine Euroopa Liit,” selgitas mängus tööhõive ja sotsiaalvaldkonna komisjoni raportöörina üles astunud õpetaja Heli Raavel ning selgitas, et  selleaastane pakkumine tuli Civitta Eestilt: “Sügisel panime end nn järjekorda ja nii see mäng meieni jõudiski.”

Tegemist on vahva rollimänguga, kus Euroopa Parlamendi toimimine läbi tegevuste selgemaks saab. “Õpilastele selline meetod meeldib ja nad löövad usinasti kaasa. Kiidan ka omalt poolt sel korral osalenud 10.klassi, kes aktiivselt kaasa töötas. Hirm, et keegi istub käed risti rinna peal ja on kõige suhtes ükskõikne, oli asjatu,” kiitis Heli õpilasi, “seni olen alati olnud kõrvalvaataja rollis, seekord mängisin ise kaasa ja endal oli ka põnev: arutleda, tõestada, hääletada, kinnitada.”

 

Eluliste probleemide lahendamine

Simulatsioonimängule eelnes viktoriin, mis oli kenaks sissejuhatuseks Euroopa Liidu ning Euroopa Parlamendi teemasse. Selle võitjaks osutus 7376 punktiga Renet Merisalu, kes võttis enda kanda ka parlamendi presidendi Martin Schulzi rolli.

Ajakirjanikuna asus ametisse Iris Kivisäk ning komisjonide esimeesteks kehastusid Anna Luuk, Marian-Merit Ring ning Svea Stahlman. Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendisaadikuks Jean Marie Le Pen’iks, keda reaalses elus ähvardab hetkel saadikupuutumatuse ära võtmine, osutus Martin Kööp.

Kuigi fraktsiooni ning komisjoniistungid väga valjuhäälseid vaidlusi esile ei kutsunud, läksid muutmisele kõik eelnõud.

Kui esimesel täiskogu istungil kõlanud eelnõu järgi tuleks pagulased paigutada erinevatesse kohtadesse eesmärgiga harjutada neid enam Eesti kommetega ning kehtestada neile 1,5-aastane katseaeg, mil nad saavad end tõestada, siis teisel täiskogu istungil täiendati senist eelnõud klausliga, et pagulastele tuleb läheneda individuaalselt ja neid meie kultuuri ja kommetega kooskõlla viia.

Noorte tööhõive suurendamiseks otsustati kohustada ELi liikmesriikide asutusi minimaalselt 30% ulatuses tööle võtma noori vanuses 21 – 26 eluaastat. Motiveeriva meetmena planeeritakse vabastada nii riiklikud asutused kui ettevõtted noorte värbamisel 25% ulatuses tööjõumaksudest kolme aasta vältel.

Digitaalse ühisturu eelnõu põhiosa jäeti seda avalikult esimesel täiskogu istungil põhjendades samaks. Teisel täiskogu istungil lisati küll üks täpsustus. Lõplik eelnõu kõlas nii: „E-kaubanduse elavdamiseks ja lihtsustamiseks kaotada geoblokeering ning kehtestada Euroopa Liidu ülene ühtne postipaki hind sõltumata vahemaast 5 eurot/kg. Paki eest vastutab postifirma, tarbijakaitseseadus tehakse kõikides riikides ühesugune.“

Tundub, et eelnõud said meelepärased kõigile Euroopa Parlamendi fraktsioonidele ning kõik kolm võeti pea ühel häälel vastu.

Arendav simulatsioonimäng

Simulatsioonimäng „Euroopa Parlament“ on hariduslik mäng 15 – 19aastastele õpilastele, mis aitab äratada huvi ühiskonnas toimuva vastu; mõista, mida teevad, kuidas toimivad ja milleks üldse eksisteerivad demokraatlikud juhtimisasutused Euroopas ja teistel tasanditel; tutvustab seadusloome protsessi ning tutvustab Euroopa Parlamendi toimimist.

Simulatsioonimäng on koostatud eeldusel, et see vajaks võimalikult vähe taustamaterjale ja eelteadmisi ning et selles saaksid osaleda kõik õpilased, vaatamata nende huvialadele ja et seda saaks kasutada tavalises klassiruumis, ilma erivahendite või ettevalmistuseta. Mäng sobib nii üldiste ühiskonnateemade käsitlemise sissejuhatuseks kui konkreetsete teemade käsitlemiseks. Samuti võimaldab see tõstatada ja algatada innovaatilisel, mängulisel ja kaasaval meetodil tõsiseid teemasid.

 

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Fotod: Civitta Eesti koduleht

Admin - post author

No other information about this author.