Loading... (0%)

Ühinemise rahvaküsitlused on ukse ees

16 November 2016

Järgmisel nädalal toimuvad Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdades ühinemise teemalised rahvaküsitlused. Lihula ja Koonga valdade elanikud saavad hääletada ka elektroonselt.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Lihula vallas.

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamine Lihula valla haldusterritooriumil asuvas küsitluspunktis toimub alljärgnevatel aegadel:

25. novembril kell 12:00 – 20:00
27. novembril kell 10:00 – 18:00

Lihula valla halduterritooriumil avatakse üks küsitluspunkt, asukohaga Lihula kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula).

Küsitluses osalemiseks peab esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi.


Elektrooniline küsitlus

Lihula vallas toimub lisaks paberküsitlusele e-hääletus alates 21. novembrist kell 10.00 kuni 23. novembrini kell 20.00 infosüsteemis VOLIS. Lingi hääletuse juurde leiate Lihula valla kodulehelt hiljemalt 21. novembril kell 10.


Kui terviseseisundi tõttu või muul mõjuval põhjusel ei ole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla, saab esitada taotluse küsitluslehe täitmiseks kodus. Taotluses palume kindlasti märkida küsitluslehte kodus täita sooviva isiku nime, isikukoodi, elukoha aadressi ja kontakttelefoni ning põhjuse, miks pole võimalik küsitluspunkti arvamust andma tulla.  

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile (5620 5461 või vallavalitsus@lihula.ee) hiljemalt 27. novembril kell 15.00. Küsitluslehe kodus täitmine toimub ainult 27. novembril 2016 (pühapäeval).


 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Admin - post author

No other information about this author.