Loading... (0%)

Muusikakooli projektinädalat külastasid mitmed tuntud külalisõpetajad

20 December 2016

Novembri lõpus leidis Lihula Muusika- ja Kunstikooli puhkpilliosakonnas aset projektinädal, mille jooksul koolitasid meie noori viis külalisõpetajat. Nädala kulminatsiooniks oli kaks kontserti, üks Lihula Gümnaasiumis ja teine Vigala kirikus.

„Juba ammu on tõestatud, et õpilased on seda edukamad, mida mitmekesisem on nende õppetöö. See kehtib täiel määral ka pillimängu õppimise kohta,” selgitas projektinädala eestvedaja Mati Põdra, “õpetaja väljastpoolt rikastab alati mõne mõttega, märkab midagi sellist, mis oma õpetajal jäänud vajaliku tähelepanuta, toob kaasa mõne uue lahtimängu harjutuse või huvitava muusikateose. Ja isegi juhul, kui oma õpetaja ongi teinud kõik hästi, jääb õpilasele teadmine, et nad on heades kätes.“

Mati sõnul on antud ürituse suurim eesmärk haarata projektinädalatesse kogu kool, kuigi sellel õppeaastal lihvitakse asja olemust veel puhkpilliosakonna sees: “Mis oli hästi, mis võinuks parem olla, ja siis jätkame, sest ega targad ja osavad õpetajad, kes on ka muidu huvitavad inimesed, pole maailmast otsa lõppenud.”

7 päeva, 4 külalisõpetajat, 2 kontserti

Perioodil 26. november – 4. detsember külastasid Lihula Muusika- ja Kunstikooli puhkpilliosakonna  noori pillimehi mitmed erinevad külalisõpetajad: 26. novembril viisid orkestriproovi läbi laulupeodirigendid Bert Langeler ja Hando Põldmäe. Eesmärk oli valmistuda põhjalikumalt ette suviseks laulupeoks.

Lisaks neile külastas 29. novembril trompeti õpilasi Mart Kivi, kes oma igapäevatööd teeb Rahvusooper Estonia orkestrandina ja paralleelselt Nõmme muusikakooli vaskpilliõpetajana. Mart andis kolm individuaaltundi ja töötas kooli orkestriga. Trombooni ja brasskvinteti õpilased said 1. detsembril harjutada Rahvusooper Estonia tromboonirühma kontsertmeister Aabi Ausmaaga.

28. novembri hommikul esines Lihula Gümnaasiumi kooliperele Junior Danceband: sama päeva õhtul andsid viis Mati Põdra ja sama palju Taavi Reimetsa õpilast koos kontsertmeister Merje Vahulaga kontserdi Vigala kirikus.

Projektinädala raames käis Lihula Muusika- ja Kunstikooli õpilane Birgit Mikkus Tallinnas marimba ja vibrafoni õpitoas; neid pille meie koolis veel ei leidu. Uute instrumentide käsitsemisele järgnes ka noorema generatsiooni tipptrummari Rauno Pella koolitus.

Seitse päeva kestnud projektinädal kulmineerus 4. detsembril, mil Lihulas said kokku Pärnu regiooni noorte sümfooniaorkestri löökpillirühm, kes üheskoos harjutasid suvist laulupeo repertuaari.

Puhkpilliosakonna tase on kõrge

Küsimusele, kuidas külalisõpetajad hindasid meie noori, vastas Lihula Muusika- ja Kunstikooli vaskpuhkpillide ja löökpillide õpetaja Mati Põdra: “Kõik külalised rõõmustasid Lihula noorte pillimeeste hea taseme üle ja kiitsid nende motivatsiooni, mis suuremates muusikakoolides kipub tihti ära hägustuma. Meie osakonna õppetegevus on eeskujuks täiesti vabariigi mastaabis. See on omakorda julgustanud ka mitmeid kolleege tegelema aktiivsemalt koosmänguga ja laiendama repertuaarialast silmaringi.”

Lihula muusikakooli puhkpilliosakonna tasemest annab tunnistust seegi seik, et Birgit Mikkus oli üks 29 väljavalitust, keda Eesti Lasterikaste Perede Liit tunnustas stipendiumiga õppevahendite soetamiseks.

 

Järgmine projektinädal on planeeritud uue aasta veebruari.

 

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Fotod: Lihula Muusika- ja Kunstikooli facebook

Admin - post author

No other information about this author.