Loading... (0%)

DigiTee projekti meeskond korraldab Lihulas seminari

19 December 2016

DigiTee meeskond otsustas pikendada küsitluse läbiviimise aega kuni 2017. aasta 31. jaanuarini. Lisaks sellele toimub 5. jaanuaril kell 18.30 Lihula Kultuurimajas seminar, kus kõik soovijad saavad täpsemalt teada, mida see projekt endast kujutab ning milleks seda vaja on.

Tänavu aasta sügisel alustasid Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ning SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse DigiTee projektiga, milles lisaks Pärnumaa omavalitsustele löövad kaasa Lihula ja Hanila vald.

Eesmärk on lihtne – luua Pärnu- ja Lõuna-Läänemaale kaasaegne IT-taristu, mis on vajalik nii inimeste elukvaliteedi tõusuks kui ettevõtluse arenguks. DigiTee projektiga viiakse lairibaühendus lõpptarbijani, ühendades kodud ja ettevõtted fiiberoptilise kaabliga. Nii jõuavad tänapäevased infoühiskonna teenused kõikide projektis osalevate inimesteni.

Foto: Pärnu Postimees

On oluline, et inimesed mõistaksid, mis asi see lairiba on ning milleks seda vaja. Ühtlasi panen kõigile südamele, et kui teil on kas või mingisugune soov ja huvi, andke sellest DigiTee küsitluse lehel märku.

DigiTee võrk ehitatakse ainult sinna, kus on piisavalt soovijaid.

– DigiTee esindaja Olav Harjo

Praeguseks on meie piirkonnast oma sooviavalduse teele pannud 727 püsiühenduseta majapidamisest 130, mis teeb ligikaudu 18%. DigiTee projektijuhi Valdor Telve sõnul on oluline, et see protsent oleks suurem, kui 50. Pärnumaal ja Lõuna-Läänemaal kokku on hetkeseisuga enda huvist teada andnud 3500 kinnistut, mis on ligi veerand algselt seatud eesmärgist.

Mul juba on internet, miks peaksin selle projektiga liituma?

Lihula valla 1049 hoonest on kiire internetiga ühendatud 106 ning aeglasega 216 maja. Traadiga internetiühendus puudub 69% hoonetel, mis ei välista aga nendes mobiil vms traadita ühenduse kasutamist.

Õhu kaudu leviv mobiilinternet ei ole piisavalt suure läbilaskevõimega ega piisavalt kvaliteetne ühendus, et sellega maju ühendada. Lisaks ei võimalda mobiilinternet kasutada mitmeid teenuseid, sellel on tihti mahupiirangud ning selle kasutamine on kallim.

Enamus kaabelinternetist, mida hetkel kasutatakse, on ehitatud üles vaskkaablitele, mille läbilaskevõimet ei saa enam oluliselt suurendada. Andmemahud, mida läbi sidevõrkude edastatakse, kasvavad aga meeletu kiirusega. Selleks, et tehnoloogia arengu ja innovatsiooniga kaasas käia, tuleb ehitada uue põlvkonna lairibavõrgud, mis põhinevad fiiberoptilisel ehk valguskaablil.

Lairibaühendus võimaldab ülikiiret ja stabiilset internetiühendust arvutitele, tahvelarvutitele jms. Ülikiire ühendus on alati olemas, sõltumata ilmast või sellest, kui palju on piirkonnas teisi internetikasutajaid.

Mulle piisab hetkel minu interneti kiirusest ja mahust, miks mulle lairibaühendus?

Tavatarbijale võib esmapilgul tunduda, et lairibaühendus on otstarbetu. Siiski julgeme selle väite ümber lükata: elu areneb ning sellega koos ka seadmed ja lahendused. Samuti suurenevad inimeste vajadused parema, kiirema ja kvaliteetsema internetiühenduse järele.

  • Valguskaablil on erinevate teenuste läbilaskevõimsus praktiliselt piiramatu
  • Lairibaühendusel pole mahupiiranguid ega lisatasusid
  • Lairibaühendus on alati olemas, sõltumata ilmast või ümbritseva keskkonna iseärasustest
  • Lairiba-interneti kiirus on kindel ja tagatud, olenemata sellest, kui palju on piirkonnas teisi internetikasutajaid
  • Lairibavõrk ühendab terve maja seadmed (sh arvutid, nutitelefonid, tahvelarvutid, telerid, mängukonsoolid, valveseadmed jt) maailmaga
  • Lairibavõrguga võid ühendada nii palju telereid, kui soovid, kõigile jätkub signaali
  • Suuri pilte, video- jm faile saab laadida üles sama kiiresti kui allagi
  • Ja loomulikult pole lairibainternetil mobiilinterneti või telefoniliini-interneti puudusi

Kas projektiga võivad liituda ka kortermajad?

Kindlasti, sest isegi siis, kui hetkel jõuab Teie majja vaskkaabliga internet, on tulevikus tarvis see välja vahetada. See aga toob teenuspakkujatele kulu, mis võib peegelduda ka Teie kui lõpptarbija kuumaksel. Seetõttu on mõistlik liita selle projektiga nii era- kui ka kortermajad.

Kui palju liitumine maksab?

Kui annate oma liitumissoovist märku juba praegu (aadressil www.digitee.ee/kysitlus), on võrgu väljaehitamise hind maksimaalselt 300 eurot. Tulevikus, mitte selle projekti raames, on see hind mitu korda kallim.

Kuidas enda liitumissoovist märku anda?

Allolevalt kaardilt leidke enda maja/suvila/kinnistu/äripinna aadress, mille liitumist soovite. Klõpsates sellele tuleb täita kaks lahtrit: soovin liituda ning lisada oma e-postiaadress.

See tegevus ei too veel kaasa 300 euro maksmist, vaid annab projektijuhtidele signaali sellest, kes soovib liituda. Mida rohkem liitujaid ühes külas/alevis/linnas, seda tõenäolisem on interneti jõudmine ka Teie majja/korterisse/ärihoonesse.

DigiTee näol on avanemas ainukordne võimalus lairibaühenduse kodudesse toomiseks.
Veel jaanuari lõpuni kogutakse digitee.ee leheküljel sooviavaldusi, oluline on jõuda kriitilise numbrini (15 000 hoonet Pärnu ja Lõuna-Läänemaa peale), et projekt end ära tasuks ja tööd saaksid alata.

Sideoperaatorina saan öelda, et eraklientide üksiklahendused maapiirkonnas maksavad täna ebareaalselt palju, suure massiga on võimalik jõuda parema lahenduse ja soodsama maksumuseni. Pikas perspektiivis tõstab lairibaühendus kinnisvara väärtust, maapiirkonna konkurentsivõimet ja kiirendab riigi majanduskasvu. Soovitan kindlasti uurida ja võimalusel end kirja panna!

– Lihula ettevõtte ProDigi juhatuse liige Markko Salm

 

Kust saada lisainfot?

DigiTee projekti puudutav info on koondatud vastavale veebilehele.

Lisaks sellele on kõigil soovijatel võimalik tulla tasuta seminarile, mis leiab aset 5. jaanuaril kell 18.30 Lihula Kultuurimajas, kus on kohal projekti eestvedajad, kes selgitavad DigiTee olemust ning seda, milleks see hea on.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Varasemalt samal teemal:
Lihula valla kodud ja ettevõtted saavad ülikiire interneti
DigiTee projekti küsitlus on hoo sisse saanud

Admin - post author

No other information about this author.