Loading... (0%)

Pärnu Rotary Klubi kinkis Lihula Lasteaia rühmale Pokuaabitsa tööraamatud

12 April 2017

Eile, 11. aprillil külastas Lihula Lasteaeda Pärnu Rotary Klubi esindaja Rait Maruste, kes andis tuleval aastal kooli minevatele Pokude rühma lastele ning nende juhendajatele üle 21 Pokuaabitsa tööraamatut.

Aastast 1994 tegutsev MTÜ Pärnu Rotary Klubi ja aastast 2004 käivitatud SA Pärnu Rotary Noortefondi üheks peaeesmärgiks on Pärnu linna ja maakonna noorte annete toetamine.

Tegemist on klubiga, mis ühendab Pärnu ja Pärnumaa ettevõtlikke inimesi, kes on pühendunud oma kodukoha arengule.

Üks hiljutine klubiliikmete otsus oli teha kingitus kõigile Pärnumaa valdade (sh Lihula ja Hanila) lastele, kellest saavad esimese klassi õpilased 2018. aasta sügisel.

Kingituseks valitud Pokumaa aabitsa tööraamat toetub Edgar Valteri pokuteemaliste raamatutele. Tööraamatu eesmärgiks on eelkõige teadliku lugemisoskuse kujundamine ja lapse fantaasiarikkuse ning loomingulisusega arvestamine. Pokude juhtimisel saavad lapsed teadmisi kodust, koduümbruse loodusest ja loomadest, inimese eluolust ja tegevusest, luuakse inimese ja tema elukeskkonna vahelisi seoseid aastaaegade taustal ning rõhutatakse inimese ja looduse ühtekuuluvust.

Tööraamatus on pilte ja tekste, mis sobivad kõnearenduseks, tähtede-numbrite tundma õppimiseks ja lugema-kirjutama-arvutama õppimise eelduste väljakujunemiseks. Suurt tähelepanu on pööratud käelisele tegevusele nii joonistamise ja meisterdamise abil.
Olulisel kohal on eriharjutused, mis toetavad lapse psüühiliste protsesside – taju, mälu, mõtlemise – arendamist ja õppimise alusoskuste,vaatlus- ja kuulamisoskuse, võrdlemis-, järjestamis-, loendamis-, mõõtmis- ja rühmitamisoskuse kujundamist.

Materjali on nii algajatele lugejatele kui ka edasijõudnutele. Esitatud on ka raskemaid tekste, mida võib ette lugeda täiskasvanu.

Raamat on rohkete piltidega illustreeritud värvitrükis ning mugavas A4 formaadis.

Käesolev tööraamat on mõeldud kasutamiseks eelkooli ja lasteaia koolieelsetes rühmades või lihtsalt lõbusaks koduseks harjutamiseks.


SA Pärnu Rotary Noortefondi 14 tegevusaasta jooksul on klubi oma vahenditest ning heade ja heldete sponsorite abiga muuhulgas saanud toetada 62 Pärnu ja Pärnumaa silmapaistvat, andekat ja tubli noort inimest nende pürgimisel üha uute kõrguste poole. 13 aasta jooksul väljamakstud stipendiumite kogusumma ulatub 50 tuande euroni.
Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Fotod: Anne Ööpik

Admin - post author

No other information about this author.