Loading... (0%)

Ülemaks kui hõbevara

19 June 2015

Kasari kooli selle aasta lõpetajad. Foto: Eevi Pärt

Kasari Koolis on järjepidevalt haridust antud juba aastast 1853, mil Kasari mõisas avati kool 4 poisi ja 6 tüdrukuga (praegu 5 poissi ja 4 tüdrukut).

Seega on lapsed juba 162 kevadel siit koolist saadud teadmiste ja oskustega „välja lennanud“, jätkates haridusteed või töömehe elu. Praegusest majast 75 kevadel.

Lendude loendamist alustati 1945. aastast, kui kool oli seitsmeklassiline (Kasari Mittetäielik Keskkool). 1. lennus oli 17 lõpetajat. Õpilaste arv koolis oli 100 võrra suurem kui täna – 109. Koolis töötas 5 õpetajat ja 2 kooliteenijat.

 

Olgu nende arvudega nagu on. Elu Eestimaal on muutunud. Noori meelitavad suurlinna tuled ja kauged maad. Külades jääb noori peresid vähemaks ja kooliskäivaid lapsi samuti. Koolimajad on endised ja vajavad ülalpidamiseks palju raha. Et paremini hakkama saada, on paljud koolipidajad, omavalitsused, pidanud tegema raskeid otsuseid koolide sulgemiseks. Nii ka Lihula vald Kasari Kooli sulgemiseks. Seekordne lend, 71. on viimane.

Aga mitte raha ei ole siin elus kõige tähtsam.
Ülemaks kui hõbevara,
kallimaks kui kullakoormad
tuleb tarkust tunnistada“
„Kalevipoeg“

Tarkust, teadmisi, oskusi on omandatud vähem või rohkem. Väikest osa nägime–kuulsime kontserdi osas. Nüüd on kokkuvõtete aeg.

Oleme aasta jooksul palju teha jõudnud. Peale igapäevase õppetöö on saanud teha palju muudki. Septembris käisime MAFF-il, oktoobris tähistasime õpetajate päeva. Detsembris oli tore jõulupidu ja käisime Tallinnas (Peetri külas) keeglit mängimas. Jaanuaris tähistasime 74 aasta möödumist õppetöö algusest selles koolimajas ajalootunni ja näitusega raamatukogus. Veebruaris oli sõbrapäev, tore vastlapäev Lihula mõisas ja nagu ikka ka vabariigi aastapäeva pidulik aktus koolis. Sügisel ja kevadel oli KIK-i toetusel looduslaager Silma õpikojas. Aasta läbi huvitavaid tegemisi seiklusringis ja paar päeva tagasi käisime lustimas Vembu-Tembumaal.
Suur aitäh kõigile, kes on meile selle juures abiks ja toeks olnud!

Koolitunnistus ei tähenda midagi — alles elus näitab inimene, mis ta tõepoolest väärt on.

Karl Ristikivi, “Hingede öö”


Need olid valikulised nopped direktor Maidu Leeveri kõnest Kasari kooli viimasel lõpuaktusel 3. juunil 2015.


Kasari koolipere 2015. aasta kevadel

Kasari koolipere. Foto: Eevi Pärt

  1. klass, Kristo Ling
  2. klass, Janek Ling ja Alondra Toonikus
  3. klass, Jakob Leever (kiituskiri)
  4. klass, Eliine Kidra
  5. klass, Kelli Nurm
  6. klass, Kaidi Pääbo, Indrek Heinroos, Andreas Toonikus (kiituskiri)

 

 

Pille Kast, klassiõpetaja, näiteringi juhendaja
Aili Karell, klassiõpetaja, kunstiõpetus, käsitööringi juhendaja
Eevi Pärt, kehaline kasvatus, inglise keel, rahvatantsu juhendaja
Heli Esko, muusikaõpetus, tüdrukute käsitöö, seiklus- ja muusikaringi juhendaja
Inna Esko, vene keel
Eve Männi, kokk
Raili Küttmann, kokk, majahoidja
Marje Põldäär, koristaja
Evi Renning, õpilaskodu kasvataja
Esta Valgma, õpilaskodu kasvataja
FIE Tiit Meel, remonditööd
Maidu Leever, direktor, arvutiõpetuse ja poiste tööõpetuse õpetaja

Peale viimast aktust istutas iga õpilane, õpetaja ja kooli töötaja ühe tamme. Foto: Eevi Pärt

Õpi tegema siis kui ei taha
ja leppima siis kui ei saa.

Õpi nägema siis kui on pime
ja kuulma ning kuulama ka.

Õpi naerma siis kui on valus
ja uskuma siis kui ei tea.

Õpi andma kui keegi ei palu
ja minema siis kui ei pea.

Õpi jätkama valitud radu
ja vabanda kui sa teed vea.

Õpi olema nii et on rahu
ja elama nii et on hea.

(Tundmatu autor)

Niimoodi kõlasid Heli Esko poolt ette kantud luuleread, mis lõpetasid Kasari kooli viimase lõpuaktuse.

 


Artikkel ilmus Lihula Teataja juunikuu numbris

Admin - post author

No other information about this author.