Loading... (0%)

Virtsu kooli matemaatikaõpetajat tunnustati medaliga

12 December 2017

5. detsembril täitus 125 aastat prof. Gerhard Rägo sünnist. Seoses sellega toimus laupäeval Tartu Ülikooli senati saalis prof. G. Rägo nimeliste mälestusmedalite üleandmine. Käesoleval aastal sai nimetatud medali ka Virtsu Kooli matemaatikaõpetaja Siivi Jõgi.

“Tunnustus oli minu jaoks ootamatu,” ütles Siivi Jõgi: “Medali saamisest ei osanud ma isegi unistada ning olen siiani üllatunud. Minule, kui väikesele põhikooli õpetajale, on see väga suur tunnustus. Aitäh Eesti Matemaatika Seltsile, kes minu tööd märganud on!”

Siivi Jõgi on Virtsu kooli matemaatika- ja keemiaõpetaja, kes on antud ametit pidanud juba 23 aastat. 2014 aastal tunnustas Hanila vallavolikogu teda Maasoola tiitliga ning aasta varem valiti Siivi Läänemaa aasta õpetajaks.

Siivi Jõgi on aktiivne maakonna ainesektsiooni eestvedaja.

Ta on õpetaja, kelle kohta öeldakse „maa sool“. Selline tiitel on talle isegi ametlikult antud mõned aastad tagasi (2014) Hanila valla poolt.

Siivi on ise öelnud, et matemaatikaõpetajaks soovis ta saada juba keskkooliõpilasena. Et tegemist oli õige valikuga, näitab asjaolu, et juba väga noore pedagoogina valiti ta oma kooli aasta õpetajaks. Hiljem (2013) on sellele lisandunud ka Läänemaa aasta õpetaja tiitel.

Siivi Jõgi tundides valitseb töömeeleolu. Õpetaja tunneb ja kasutab oma tundides mitmekesiseid kaasaegseid õppemeetodeid, mis muudavad matemaatika õppimise huvitavaks. Siivi Jõgi õpilased osalevad meeleldi matemaatikaolümpiaadidel ning on olnud seal edukad. Osaletud on ka Nutispordi, Nuputa jm võistlustel.

Väga häid tulemusi on Siivi Jõgi õpilased saanud võistlusel „Märka matemaatikat enda ümber!“. Sellele võistlusele esitatud tööd on silma paistnud just loomingulisuse poolest. Oma teadmisi ja oskusi on Siivi Jõgi jaganud ka kolleegidele.

Maakonna ainesektsiooni juhina on Siivi Jõgi olnud aktiivne koolituste ja muude ürituste organiseerimisel maakonnas ning lisaks on ta aktiivselt osalenud vabariikliku matemaatikaõpetajate aktiivi töös.

– Esildise tekst, millega Siivi Jõgi nomineeriti prof. G. Rägo nimelisele mälestusmedalile

Vastsete laureaatidega kokku on prof. G. Rägo nimeline medal antud 168 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Prof. G. Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Sel aastal anti medaleid välja 28. korda.

Prof. Gerhard Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik, kes töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

Prof. Gerhard Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.

 

 

Kristina Kukk,
Lihula Teataja toimetaja

Fotod: Raili Vilt

Admin - post author

No other information about this author.