Loading... (0%)

Eesti Rahvuskultuuri Fond alustas taotluste vastuvõttu stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks

09 September 2016

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab vastu taotlusi 2017. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks.

Eesti Rahvuskultuuri Fond on sihtasutus, mille eesmärk on säilitada ja arendada eesti kultuuri. Annetajate poolt on sihtasutuse juurde moodustatud 133 allfondi – tänu neile saavad õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks stipendiume üksikisikud. Toetusi saavad ka eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatavad ja finantseerivad organisatsioonid.

Esimest korda osaleb jagamisel kaks allfondi

Oma 25. tegevusaasta jooksul on sihtasutus andnud välja stipendiume ja rahalisi toetusi üksikisikutele ja asutustele ning organisatsioonidele enam kui nelja miljoni euro ulatuses. Käesoleval sügisel toimub 27. jagamine, kus osaleb korraga kaks allfondi.

Leida Rammo Linnateatri fond on algatatud eelmise aasta oktoobris eesmärgiga toetada Tallinna Linnateatrit ning tunnustada teatri loomingulist kollektiivi. Antud fondi stipendiumid on mõeldud teatri kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks ning nende jagamist korraldab Tallinna Linnateatri juhtkond ja loomenõukogu.

Tänavu aasta aprillis Siim Kallase poolt algatatud Kogukonna fondi eesmärk on toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel. Toetusi ja stipendiume eraldatakse kord aastas toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest:

  • kogukonna-sisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine,
  • uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,
  • kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine,
  • koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.

 

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel.

Taotlusi võetakse vastu Tallinnas aadressil A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus) ning nende esitamise tähtaeg on 17. oktoober kell 16.00.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja kaastoimetaja

Admin - post author

No other information about this author.