Loading... (0%)

Haapsalu raekojas avatakse näitus „1982“

27 February 2018

Kolmapäeval, 28. veebruaril kell 16.00 avatakse Haapsalu raekojas näitus „1982“, mille eesmärk on anda ülevaade ühest aastast sajandivanuse Eesti Vabariigi ajaloos. Aasta 1982 esindab sellel ajateljel 48 aastat kehtinud Nõukogude korda Eestis – pea kaks põlvkonda kestnud okupatsiooniaega.

Enamasti just fotomaterjalile toetuv näitus annab läbilõike toonastest inimestest oma unistuste ja pürgimustega, mis ei hoolinud valitsevast võimust ega ideoloogiast. Nende inimeste osavõtul taastati järgmisel kümnendil oma Eesti riik.

Ants Maripuu. Foto: erakogu

Kohalik agronoomist amatöörfotograaf Ants Maripuu (1952 – 2015) jäädvustas töö kõrvalt maaelu argipäeva, mida ei peetud tollal eriti pildistamisväärseks, kuid tänaseks on neist piltidest saanud unikaalne ajalooallikas.

Ants Maripuu sündis endises Lihula vallas Kelu külas. Ta töötas Lihula sovhoosis brigadiri ja agronoomina, hiljem direktori asetäitjana. 1984. aastal asus ta osakonnajuhatajana tööle Kasari kolhoosis, töötades seal kuni kolhoosi reorganiseerimiseni 1993. aastal. Seejärel sai temast Rõude põllumajandusühistu juhataja ja 1996. aastal FIE. Aastast 2005 tegeles ta innukalt Rõude külamaja ja seltsielu edendamisega. Ants Maripuu hobiks oli fotograafia. Talle meeldis ühtviisi nii inimeste kui ka looduse jäädvustamine. 2013. aasta lõpus alustas ta oma vanade negatiivide skaneerimist. Nendest kõige väärtuslikuma osa moodustavad aastatest 1982–1986 pärinevad kolhoosi- ja külaelu jäädvustused. Selliseid valdavalt must-valgeid ülesvõtteid leidub tema kogus ca 2500. Tema fotosid iseloomustab eluterve nägemus tollasest olustikust, mida ametlikud fotoreporterid ei jäädvustanud. Ants Maripuu kolhoosifotodest võib leida sooja huumorit ja peent irooniat valitseva süsteemi üle.

Näitus „1982“ on valminud Ants Maripuu enda skaneeritud negatiivide põhjal. Enamik fotosid on esitatud kadreerimata kujul. Fotode all on kasutatud lööklauseid ja pealkirju Haapsalu rajooni ajalehe „Töörahva Lipp” 1982. aasta numbreist. Osa näitusel eksponeeritud esemetest pärineb Rõude muuseumist. Näituse koostamisel kaasati ka endise Haapsalu rajooni koolide õpilasi. Koolilapsed said ülesande leida kodudest kaheksakümnendatest pärit esemeid. Fotod ja kirjeldused esemetest saatsid nad muuseumile ning kõigist saadetud piltidest ja lugudest sündis veebinäitus Haapsalu raekoja Facebooki lehel.

Näituse „1982“ kuraatorid on Tiit Kaljuste, Anton Pärn ja Karin Mägi.

Näitus jääb avatuks aasta lõpuni.

Admin - post author

No other information about this author.