Loading... (0%)

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivalil kummutati väide “Monstrumvallad – allamäge kuristikku”

17 July 2017

14. juulil toimus Eesti Maanteemuuseumi Postiteel II Kagu-Eesti [eel]arvamusfestival, mille haldusreformi teemalises paneeldiskussioonis osales Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

Reedese arvamusfestivali juhtmõtteks oli “Maa perrä ilm” (“Maa järgi maailm”), mis toetas ettevõtmise eesmärki kujuneda Eesti esimeseks maakultuurifestivaliks. Kokku ligi tosinas paneelis asuti ühiselt otsima vastuseid paljudele Eesti tulevikku puudutavatele küsimustele: Kuidas kogukonnad saavad ise asju otsustada?; Uued KOVid: kellele ja milleks?; Kuidas areneda tugevamaks? jne.


Festvali avas Haldusreformi haudejaama alal toimunud paneeldiskussioon, mille eelarvamus oli “Monstrumvallad – allamäge kuristikku, kuhu edasi?”. Arutelus osalesid Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos, Kuressaare linnapea Madis Kallas, Himmaste külavanem Andres Vijar ja Rahandusministeeriumi nõunik Sulev Valner. Modereeris Eesti inimgeograaf Garri Raagmaa.

Ühiselt arutades prooviti leida vastuseid küsimustele millistesse valdkondadesse võiks KOV investeerida, et piirkond areneks ning elanikkond säiliks ja kasvaks? Mis saab siis, kui jätkata samas vaimus jne. Mis vajab muutmist? Milliseid ideid saaks rakendada, et tõsta piirkonna elujõulisust? KOV kui töökohtade looja? Kuidas haldusreformis lõhestatud kogukondi taas aktiivseteks ja innukateks koos edasi minejateks liita?

Võib öelda, et panelistide vahel oli juba diskussiooni alguses kindel üksmeel: haldusreform on vajalik ja oskusliku juhtimise tulemusel suureneb osalusdemokraatia ning valdade arendamine ja toimimine peaks muutuma paremaks.

“Olen kindlasti haldusreformi pooldaja ja näen selles võimalust uutmoodi, arukamalt ja teisiti mõeldes edasi liikuda. Uute KOVide teke lõpetab ehk ometi väite “alati on nii olnud” ja sunnib rohkem pingutama,” sõnas Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos “Oskusest uues, mitmest vallast/linnast liitunud omavalitsuses tööd korraldada ehk liita täna veel erinevad organisatsioonid üheks, panna uus meeskond ühte jalga käima, motiveerida ja panna koos tegutsema ning mõtlema, sellest sõltub kõik muu.”

Küsimusele, kas ja kuivõrd on võimalik suurendada väiksemate külade ja kogukondade soovidega arvestamise suuremas vallas, tõi Himmaste külavanem näite, et Põlva vallavolikogusse kuulub koguni kuus külavanemat, keda on sinna valinud elanikud ise. “Kogukonnad aktiviseerusid ning tänu sellele on 16 volikogu liikmetest 6, kes seisavad mitte ainult selle hea eest, et vald areneks vaid ka selle eest, et külaelu toimiks,” selgitas Andres Vijar.

Sellega kummutati eelarvamus ning leiti, et suurvaldade moodustamine ei tähenda alati allamäge kuristikku veeremist.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Fotod: II Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivali korraldajad

 

Admin - post author

No other information about this author.