Loading... (0%)

Baltikumi pikima matkatee märkimine jõuab lähiajal Lihula valda

06 September 2017

2. septembril alustati Ikla piiripunktist Baltikumi pikima matkatee rajamisega. Tänase seisuga on Juris Smalinskis, kelle ülesanne on luua matkateest GPX failid jõudnud Audru vallas asuvasse Liu külla ning üsna pea, 16. septembril, jõuab ta Lihula valla territooriumile. 

“Kutsume Lihula valla elanikke liituma 16.-18. septembril antud piirkonnas toimuvate matkadega. Hästi oluline on nende inimeste osalemine, kes tunnevad hästi piirkonda ning saaksid vajadusel aidata märkida ka parimaid kohti, kuhu tulevikus panna näiteks keskuse või vaatamisväärsuse viit,” selgitas MTÜ Läänemaa Turism juhataja Annika Mändla.

Projekti “Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia” eesmärk on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni. Läti ja Eesti läänerannikule loodav matkarada saab olema ligikaudu 1100 km pikkune hõlmates Eestist Pärnumaad, Läänemaad, Saaremaad ja Hiiumaad. Matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9).

Matkarada tutvustab selle ääres ja läheduses asuvaid turismiobjekte ja vaatamisväärsusi tuues välja ka nendega seotud lugusid. Läbi selle tekitatakse huvi külastada piirkonda ning pakkuda ka matkaraja läheduses asuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Tulevasele Ranniku matkarajale on tulevikus oodatud jalgsimatkajad, aktiivsed puhkajad, lastega pered, linnuvaatlejad, ajaloo- ja kultuuripärandi huvilised nii Eestist kui välisriikidest.


Lihula vallas toimuvad matkad järgmistel kuupäevadel:

  • 16.09 Kuke-Meelva
  • 17.09 Meelva-Penijõe
  • 18.09 Penijõe-Kasari vana sild


Matkaraja kulgemist saab näha siit.

Ranniku matkaraja matkade ajakava ja muude tegevustega saab kursis olla ka Facebooki lehe vahendusel.

Aktuaalse kaamera uudistes 29 minutil on lõik matkaraja märgistamise kohta.

 

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Fotod: Annika Mändla

Admin - post author

No other information about this author.