Loading... (0%)

Lihula maastikukaitseala ja Lihula hoiuala kaitsekorralduskava eelnõu avalikkuse kaasamine

03 September 2015

Keskkonnaamet on algatanud Lihula maastikukaitseala ja Lihula hoiuala kaitsekorralduskava koostamise, mille raames toimub avalikkuse kaasamise koosolek.

Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega.

Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub järgmisel kolmapäeval, 9. septembril kell 15.00 Penijõe mõisa II korruse saalis avalikkuse kaasamise koosolek.

Kaitsekorralduskava eelnõu on alla laetav Keskkonnaameti kodulehelt.

Kellel ei ole võimalik sellel koosolekul osaleda, kuid soovib sõna sekka öelda, saab seda teha ka e-posti teel anni.kurisman@keskkonnaamet.ee.

 

Admin - post author

No other information about this author.