Loading... (0%)

Tööpakkumine: Maahoolduse spetsialist Hiiu-Lääne-Saare regioonis

15 August 2016

Keskkonnaamet otsib Haapsalu või Penijõe kontorisse maahoolduse spetsialisti ajutiselt eemalviibiva teenistuja asendajana.

Ametikoha eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (edaspidi MAK) looduskaitset toetavate meetmete tugimine ning kaitstaval loodusobjektil vajalike pool-looduslike koosluste hoolduse korraldamine Lääne maakonnas. Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare maakonna juhataja Kaja Lotmani sõnul on tegemist vastutusrikka ja kohalikele elanikele vajaliku ametikohaga, mis aitab taastada meie regiooni kauneid maastikke.

Foto: Kristina Kukk

Lisaks kõrghariduse omamisele keskkonnaga seotud erialal (kasuks tuleb bioloogia eriala) oodatakse kandidaadilt ka oma tegevusvaldkonna õigusaktide, loodusväärtuste kaitsepõhimõtete, poollooduslike koosluste taastamise ning hooldamise põhimõtete, aga ka samadel kooslustel kasvavate taimeliikide tundmist.

Lisaks eesti keele oskusele kõrgtasemel on hea, kui kandidaat valdab kesktasemel ning ametialase sõnavaraga vähemalt üht võõrkeelt. Samuti soovitakse ametikohale kandideerivalt isikult vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust (tekstitöötluse ja tabelarvutuse kontoritarkvara, Mapinfo, EELIS).

Tööle asujalt soovitakse head suhtlemisoskust, töövõimet, aga ka kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet ning võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest. Lisaks autojuhilubade omamisele, on vajalik soov omandada väikelaevajuhi oskused või nende olemasolu.

Maahoolduse spetsialisti peamised tööülesanded

  • kinnitab MAKi raames (edaspidi PLK toetus) pool-looduslike koosluste taotlused (piirkonnaks on Läänemaa) ja kontrollib PLK toetuse alasid;
  • korraldab PLK toetuse raames koolitusi toetuse taotlejatele ja annab hooldajatele hooldamissoovitusi;
  • menetleb loodushoiutoetuste taotlusi enda tööpiirkonnas;
  • teeb ettepanekuid loodushoiutööde tellimiseks ja korraldab tööde läbiviimise enda tööpiirkonnas;
  • korraldab riigivara tasuta kasutusse andmise ja teeb ettepanekud riigimaadel asuvate poollooduslike koosluste rendile andmiseks;
  • täiendab keskkonnaregistri poollooduslike koosluste andmebaasi ja inventeerib pool-looduslikke kooslusi;
  • koondab ning parandab poollooduslike kooslustega seotud geoandmeid.

Sobivale kandidaadile pakutakse loomingulist, mitmekesist, vastutusrikast tööd ning vaheldusrikast töökeskkonda, võimalusega liikuda palju ringi looduses ning eneseteostusvõimalust arenevas organisatsioonis.

Loomulikult on kandideerijat ootamas ka sõbralik meeskond.

CV koos motivatsioonikirjaga palutakse saata hiljemalt 25. augustiks sigrit.meister@keskkonnaamet.ee.
Lisainfot töö kohta saab 524 7899 või 5693 4626, aga ka Keskkonnaameti kodulehelt.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja kaastoimetaja

Päise foto: Lihula Teataja

Admin - post author

No other information about this author.