Loading... (0%)

Alates jaanuarist tõuseb Lääneranna valla lasteaiaõpetaja töötasu

22 January 2018

Neljapäeval, 18. jaanuaril toimunud Lääneranna Vallavolikogu istungil kehtestati Lääneranna valla koolieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu alammääraks alates 1. jaanuarist 978 eurot kuus.

Eelmise aasta septembris kinnitas Vabariigi Valitsus määruse, mille kohaselt jagab riik täiendavat toetust nendele omavalitsustele, kes viivad lasteaiaõpetaja palga alammäära riigi kehtestatud suhtele õpetajate palgast. Omavalitsusüksusele antakse toetust juhul, kui tema vastaval aastal kehtiv lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2018. aasta 1. jaanuarist vähemalt 85% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast, mis on käesoleval aastal 978 eurot.

 

Kristina Kukk,
Avalike suhete spetsialist

 

Foto: Pixabay

Admin - post author

No other information about this author.